fot. 030625-5910 (639×529) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 030625-45
na pniu śliwy
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

25.06.2003, Zdbice
copyright © by Marek Snowarski