fot. 021130-4765 (541×370) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 021130-6
pory (owocnik resupinatowy)
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Phellinus pomaceus (czyreń śliwowy)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

30.11.2002, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
copyright © by Marek Snowarski