grzyby.pl
niejadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Coltricia perennis (L.) Murr.

stułka piaskowa, stułka trwała
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Coltricia perennis (stułka piaskowa)
na poboczu drogi, na piasku, w pobliżu sosen; 05.08.2000, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; copyright © by Marek Snowarski
Coltricia perennis (stułka piaskowa)

opis

Coltricia perennis (stułka piaskowa)
Kapelusz lejkowaty, z wiekiem coraz bardziej rozwarty, bardzo cienki; cynamonowobrązowy, żółtobrązowawy do szarobrązowawego; powierzchnia aksamitna, z wiekiem naga, wyraźnie koncentrycznie strefowana; średnicy (10) 30 – 80 mm.

space

Trzon centralny, barwy kapelusza, powierzchnia filcowato-aksamitna; cienki i krótki 15-(35) 50 x 2 – 5 mm, czasem u podstawy zgrubiały.

space

Pileus infundibuliform, with age becoming more and more expanded, very thin; cinnamon-brown, yellow-brownish to grey-brownish; surface velutinous, glabrescent, distinctly concentrically zoned; (10) 30 – 80 mm in diameter.

space

Stipe central, concolourous with the cap, surface tomentose-velutinous; thin and short 15-(35) 50 x 2 – 5 mm, sometimes at the base clavate.

space

występowanie

Bardzo częsta. Owocniki wyrastają latem i jesienią pojedynczo i w grupach, na ziemi, w lasach iglastych i mieszanych, przeważnie pod sosnami, na suchych, piaszczystych glebach, w miejscach otwartych, prześwietlonych np. na drogach leśnych; dość trwałe, potrafią przetrwać kilka miesięcy do roku. Grzyb mykoryzowy.

Common. Summer-fall, solitary or gregarious, on soil, in coniferous and mixed forests on sandy soil. Sporocarps can survive one year.

wartość

Niejadalna.

Inedible.
Do tego rodzaju zalicza się rzadko występującą w lasach liściastych, nieco mniejszą, stułkę cynamonową (Coltricia cinnamomea), ma ona ciemniej zabarwiony kapelusz, rdzawobrązowy, niewyraźnie strefowany.

space

To the same genus belongs rarely found in deciduous forests, slightly smaller, stułka cynamonowa (Coltricia cinnamomea), which has a cap in darker colour, rusty-brown, indistinctly zonate.

space

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060928.17.06 - Coltricia perennis (stułka piaskowa); Puszcza Białowieska
060928-17
/Puszcza Białowieska/ #9
znalezisko 20000805.12.00 - Coltricia perennis (stułka piaskowa); Dolny Śląsk, okolice Twardogóry
000805-12
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Twardogóry/ #1