grzyby.pl

Osteina undosa (Peck) Zmitr.

drobnoporek falistobrzegi
Oligoporus undosus (Peck) Gilb. & Ryvarden [gł. w czekl.] · Osteina undosa (Peck) B.K. Cui, L.L. Shen et Y.C. Dai · Postia undosa (Peck) Jülich · Tyromyces undosus (Peck) Murrill
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3673]
    Oligoporus undosus (Peck) Gilb. & Ryvarden · publikacje: Szczepkowski i in. 2010a, Gierczyk i in. 2013 (as: Postia undosa), Niemelä 2013 (as: Spongiporus undosus), Gierczyk i in. 2015 (as: Postia undosa), Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Spongiporus rhodophilus), Gierczyk i in. 2017a (as: Postia undosa i Spongiporus rhodophilus), Mleczko i Beszczyńska 2015 (as: O. cf. undosus), Gierczyk i in. 2018a (as: Postia undosa), Gorczak i in. 2020 (as: Osteina undosa)

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji