grzyby.pl

Leucocoprinus heinemannii Migl.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Leucocoprinus Leucocoprinus Leucocoprinus LeucocoprinusLeucocoprinusLeucocoprinus brebissoniijedwabniczek biały (Leucocoprinus cygneus)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]