grzyby.pl

Leucocoprinus brebissonii (Godey) Locq.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Leucocoprinus Leucocoprinus Leucocoprinus LeucocoprinusLeucocoprinusLeucocoprinus cretaceusLeucocoprinus heinemannii
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID298746 (© autora fot.); copyright © by GREJ

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]