takson nie ujęty w czekliście

Leucocoprinus brebissonii (Godey) Locq.

GREJ: ID298746 (© autora fot.); copyright © by GREJ