grzyby.pl

Leccinum holopus (Rostk.) Watling

Leccinum niveum s. Funga Nordica, 2012 [wg GBIF (2022-12-20)] · Leccinum nucatum Lannoy et Estadès
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście [105] to synonim koźlarza białawego (Leccinum niveum (Fr.) Rauschert); w GBIF i Mycobank osobny gatunek. (2022-12-20)
Leccinum holopus
04.09.2009, Lasowice k. Milicza; copyright © by Marek Snowarski
Leccinum holopus
[L. nucatum?] pod brzozami/świerkami; 07.08.2001, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski
Leccinum holopus
Leccinum holopus
Leccinum holopus
Leccinum holopus
po 3 min.
Leccinum holopus
[L. nucatum?] pod brzozami/świerkami

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]
Pod brzozami.Pod brzozami.

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny.Jadalny.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20090904.5.09 - Leccinum holopus; Lasowice k. Milicza
090904-5
leg. Tomasz Pachlewski, det. Marek Snowarski
/Lasowice k. Milicza/ #8
znalezisko 20010807.3.01 - Leccinum holopus; Kaszuby
010807-3
leg. Marek Snowarski
/Kaszuby/ #3