grzyby.pl

Lactarius uvidus (Fr.) Fr.

mleczaj lepki
Lactarius lividorubescens (Batsch) Burl.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

owocnik

Kapelusz silnie śluzowaty, gładki, nie strefowany lub nieznacznie; młody brudno szarolila z wiekiem szarobrunatny z liliowym odcieniem; młody wypukły z podwiniętym brzegiem, szybko staje się płaski do prawie lejkowatego; do 30-80(100) mm średnicy.

space

Trzon szarofioletowy, białawy, w miejscach uszkodzonych barwi się fioletowo; oślizgły, dość długi, 50-80(120) x 5-20 mm; gładki, z wiekiem gąbczasty do pustego.

space

Mleczko obfite, mlecznobiałe szybko na powietrzu przebarwiające się fioletowo, początkowo łagodne, potem gorzkie w smaku.

Pileus strongly mucous, smooth, not zonate or slightly so; dingy grey-lilac when young, with age grey-brown with lilac tint; when young convex with incurved margin, quickly becomes plane to near infundibuliform; up to 30-80(100) mm in diameter.

space

Stipe grey-violet, whitish, injured places turn violet; lubricous, quite long, 50-80(120) x 5-20 mm; smooth, with age spongy to hollow.

space

Latex profuse, milk-white, exposed to the air turns quickly violet, initially mild, later bitter in taste.

zarodniki

Wysyp zarodników biały (żółtawy). Zarodniki z brodaweczkami które mogą łączyć się w siateczkę, 8.5-12 x 6.5-9 µm.
Spore print white (yellowish). Spores with fine verrucae, which can join to form reticulum, 8.5-12 x 6.5-9 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Dość częsty. Wyrasta w miejscach bagnistych w lasach szpilkowych i liściastych, na torfowiskach.
Common. In wet coniferous or decidious forests, in peats.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny z powodu gorzkiego smaku.
Inedible because of bitter taste.
Mleczaj fiołkowy (Lactarius violascens) ma powierzchnię słabo śluzowata z wyraźnym brunatnym strefowaniem.
has surface slightly mucous and distinctly brown zonate.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.431 [5]
 • Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.289 [9]
 • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. p.297 [3]
 • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
 • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3188]
  Lactarius uvidus (Fr.) Fr. · synonimy: L. lividorubescens (Batsch) Burlingham
  uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
  publikacje: Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Kałucka 2009a, Friedrich 2010, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Kozłowska i in. 2015 , Pietras i in. 2016a, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018b, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Kujawa i in. 2019, Brzeg i Lisiewska 2018

znaleziska Lactarius uvidus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DD-95 305778

ID305778 Lactarius uvidus; Pawlikowice, 1 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2017.09.23; las mieszany, sosna, dąb, jodła; z ziemi 3 owocniki obok siebie; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 949235 fot. 949236 fot. 949237

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji