Lactarius pallidus (mleczaj bladawy)
pod bukami

owocnik

Kapelusz początkowo jasny bladocielisty, potem cielisty do różowoochrowego, ochrowożółtawego, w miejscach uciśniętych przebarwia się bladoochrowo-rdzawo; niestrefowany; 40-100(140) mm średnicy, masywny; wypukły, z wiekiem rozpostarty i w centrum nieco wklęsły; brzeg długo podwinięty, blado omszony, potem rozpostarty, ostry, często ze skórką wystającą poza blaszki; powierzchnia gładka, wilgotna silnie śluzowata i lepka, sucha błyszcząca.

space

Trzon białawy, miejscami ochrowy; dość krótki, 30-80 x 6-20 mm, równogruby, podstawa krótko zwężona; powierzchnia gładka, w dole śluzowata.

space

Pileus initially light pale-flesh-coloured, later flesh-coloured to pink-ochraceous, ochraceous-yellowish, bruising pale ochraceous-rusty; not zonate; 40-100(140) mm in diameter, massy; convex, in age plane and slightly umbilicate; margin incurved for a long time, pale pruinose, later acute, often with cuticle projecting beyond the lamellae; surface smooth, strongly mucous and viscid when moist , dry glossy.

space

Stipe whitish, here and there ochraceous; quite short, 30-80 x 6-20 mm, equal, base tapered shortly; surface smooth, lower part mucous.

space

zarodniki

Wysyp bladoochrowy z cielistym odcieniem. Zarodniki szerokoelipsoidalne, brodawkowane, 6.5-8 x 6-7 µm.
Spore print pale ochraceous with a flesh-coloured tint. Spores broadly ellipsoid, verrucose, 6.5-8 x 6-7 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty, od lata do jesieni w lasach liściastych, zwłaszcza bukowych.
Common. Summer-fall in deciduous forests, especially under Fagus.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny. Jadalność wątpliwa mimo łagodnego smaku. Tradycyjnie, gdzieniegdzie, uważany za trujący.[134]
Inedible.

uwagi

Podobnego pokroju mleczaje to mleczaj rudobrązowy (Lactarius hysginus) wyrastający w lasach świerkowych i mleczaj moszczobarwny (Lactarius musteus) wyrastający w suchych lasach sosnowych.
Of similar stature is mleczaj rudobrązowy (Lactarius hysginus) found in spruce forests and mleczaj moszczobarwny (Lactarius musteus) growing in dry pine forests.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Skirgiełło A., 1998 — Flora Polska. Grzyby. Tom XXV. Mleczaj (Lactarius). p.64 [33]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.427 [5]
  • Michael, Hennig, Kreisel., 1983 — Handbuch fur Pilzfreunde 5. Milchlinge und Taublinge (2 Auf. 1983) p.26 [18V]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3160]
    Lactarius pallidus (Pers.) Fr. · publikacje: Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Filisiewicz 2006, Lisiewska 2004, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Adamczyk 2003a, Friedrich 2010, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Narkiewicz 2011, Ronikier 2012, Kozłowska i in. 2015 , Pietras i in. 2016a, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018b, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Chachuła i in. 2021, Ślusarczyk 2021

znaleziska Lactarius pallidus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 335543

 ID335543  Lactarius pallidus; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2,1 km NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2018.08.05; żyzna buczyna; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005854, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1011575.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji