Tx: 1495
grzyby.pl

Lactarius pallidus Pers. [🔉 lak·tr·i·us *]

mleczaj bladawy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactarius pallidus (mleczaj bladawy)
pod bukami

owocnik

Kapelusz początkowo jasny bladocielisty, potem cielisty do różowoochrowego, ochrowożółtawego, w miejscach uciśniętych przebarwia się bladoochrowo-rdzawo; niestrefowany; 40-100(140) mm średnicy, masywny; wypukły, z wiekiem rozpostarty i w centrum nieco wklęsły; brzeg długo podwinięty, blado omszony, potem rozpostarty, ostry, często ze skórką wystającą poza blaszki; powierzchnia gładka, wilgotna silnie śluzowata i lepka, sucha błyszcząca.

space

Trzon białawy, miejscami ochrowy; dość krótki, 30-80 x 6-20 mm, równogruby, podstawa krótko zwężona; powierzchnia gładka, w dole śluzowata.

space

Pileus initially light pale-flesh-coloured, later flesh-coloured to pink-ochraceous, ochraceous-yellowish, bruising pale ochraceous-rusty; not zonate; 40-100(140) mm in diameter, massy; convex, in age plane and slightly umbilicate; margin incurved for a long time, pale pruinose, later acute, often with cuticle projecting beyond the lamellae; surface smooth, strongly mucous and viscid when moist , dry glossy.

space

Stipe whitish, here and there ochraceous; quite short, 30-80 x 6-20 mm, equal, base tapered shortly; surface smooth, lower part mucous.

space

zarodniki

Wysyp bladoochrowy z cielistym odcieniem. Zarodniki szerokoelipsoidalne, brodawkowane, 6.5-8 x 6-7 µm.
Spore print pale ochraceous with a flesh-coloured tint. Spores broadly ellipsoid, verrucose, 6.5-8 x 6-7 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Częsty, od lata do jesieni w lasach liściastych, zwłaszcza bukowych.
Common. Summer-fall in deciduous forests, especially under Fagus.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny. Jadalność wątpliwa mimo łagodnego smaku. Tradycyjnie, gdzieniegdzie, uważany za trujący.[134]
Inedible.

uwagi

Podobnego pokroju mleczaje to mleczaj rudobrązowy (Lactarius hysginus) wyrastający w lasach świerkowych i mleczaj moszczobarwny (Lactarius musteus) wyrastający w suchych lasach sosnowych.
Of similar stature is mleczaj rudobrązowy (Lactarius hysginus) found in spruce forests and mleczaj moszczobarwny (Lactarius musteus) growing in dry pine forests.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Lactarius pallidus Pers. [🔉 lak·tr·i·us *](pl) mleczaj bladawy
lactrius, -a (lat., subst., n) — u Rzymian roślina wydzielająca sok mleczny; od lat. lac, -is (mleko); współcześnie nazwa rodzaju grzybów (mleczaj) których owocniki przy zranieniu wydzielą sok mleczny (zwykle białej barwy)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2003)[1264]Adamczyk (2003) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu leśnego „Ostrężnik” na obszarze projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego (Wyżyna Częstochowska).[1264], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Lisiewska (2000)[1838]Lisiewska (2000) Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce.[1838], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Lisiewska & Flisiewicz (2006)[1842]Lisiewska & Flisiewicz (2006) Zróżnicowanie mikocenologiczne zbiorowisk leśnych rezerwatu "Goździk siny w Grzybnie" (Centralna Wielkopolska).[1842], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wilga & Wantoch-Rekowski (2011)[2475]Wilga & Wantoch-Rekowski (2011) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody „Zamkowa Góra” w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie).[2475], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:34 1 znaleziska Lactarius pallidus (mleczaj bladawy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB94 335543

ID 335 543 oznaczenie: Lactarius pallidus; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2,1 km NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 5 sie 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na ziemi, w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005854; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1011575] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1011575 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji