grzyby.pl

Lactarius chrysorrheus Fries

mleczaj złocisty
Lactarius theiogalus var. chrysorrheus (Fr.) Quél.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactarius chrysorheus
w trawie pod dębami
Lactarius chrysorrheus (mleczaj złocisty)
licznie w lesie dębowo/bukowo/grabowym
Lactarius chrysorrheus (mleczaj złocisty)
licznie w lesie dębowo/bukowo/grabowym

owocnik

Kapelusz kremowożółty, pomarańczowozłoty, ochrowopomarańczowy, czerwonożółty, z brązowordzawym koncentrycznym strefowaniem; 40-80 mm średnicy, młody nieco wypukły i z podwiniętym brzegiem, potem płaski z zagłębieniem w centrum.

space

Trzon biały z wiekiem blado cielistoochrowy; 30-80 x 7-15 mm, krótki, cylindryczny, z nieco zwężoną podstawą; młody gąbczasty, dojrzały pusty.

space

Mleczko mleczko białe, po kilku sekundach siarkowożółte; piekące w smaku.

Pileus cream-yellow, orange-golden coloured, ochre-orange, red-yellow, brown-rusty concentrically zonate; 40-80 mm in diameter, young slightly convex and with incurved margin, later plane umbilicate.

space

Stipe white with age pale flesh-ochraceous; 30-80 x 7-15 mm, short, cylindrical, with slightly tapered base; young spongy, mature hollow.

space

Latex latex white, after a few seconds sulphur-yellow; stinging in taste.

zarodniki

Wysyp zarodników bladoochrowy. Zarodniki elipsoidalne, brodawkowane, nieregularnie siateczkowate, 7-8 x 6-6.5 µm.
Spore print pale ocher. Spores ellipsoid, verrucose, with irregular net, 7-8 x 6-6.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Owocniki wyrastają w lasach liściastych, często w dużych skupieniach, głównie pod dębami, na kwaśnych glebach; od lipca do końca sezonu.
Common. Gregarious in large quantity, summer-fall, in hardwood forests, mainly under oaks.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.
Inedible.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.286 [9]
  • Dermek A., Pilat A., 1991 — Poznajemy grzyby. p.269 [8]
  • Garnweidner, E., 1994 — Encyklopedia kieszonkowa - Grzyby. p.293 [3]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3129]
    Lactarius chrysorrheus Fr. · synonimy: L. thejogalus (Bull.) Gray ss. Kickx 1867, Quél. 1872, Bres. 1928.
    publikacje: Flisińska 2004, Friedrich 2006, Lisiewska 2006, Ławrynowicz i in. 2002, Ławrynowicz i in. 2001, Łuszczyński 2001, Ławrynowicz 2001a, Lisiewska 2000, Łuszczyński 2000c, Friedrich 2002, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Kujawa 2008, Kujawa 2009, Adamczyk 2009a, Adamczyk 2007a, Friedrich 2010, Ławrynowicz i in. 2002a, Narkiewicz 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Salamaga i Ślusarczyk 2014, Ślusarczyk 2005, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kozłowska i in. 2015 , Pietras i in. 2016a, Ślusarczyk 2016, Świerkosz i in. 2017, Kujawa i Gierczyk 2016, Gierczyk i in. 2018, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Narkiewicz 2019, Ławrynowicz i in. 2004, Bzdyk i in. 2019

znaleziska Lactarius chrysorrheus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD-18 33227 AD-27 155732 BB-01 206963 BE-09 204688 DD-95 303008 DE-45 172765 228860 305918 207280 208996 227410 DE-47 310048 326817 178813 196215 227947 255430 349343 205934 DE-54 171178 227138 207282 194614 230883 DE-56 172053 350307 DE-57 349268 178810 118922 362496 DE-64 246506 ED-35 225171 225744

 ID33227  Lactarius chrysorrheus; 4 km od Wilkowa na W, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2005. 11. 09; las mieszany (Querco - Pinetum); w ściółce dębowej gromadnie; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H.312, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:

 ID118922  Lactarius chrysorrheus; 1 km SE,Ujazdówek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE-57; 2008.10.19; las mieszany-jodła,dąb; na ziemi grypa trzech owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/20.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51 2'19,1"N 19 39'39,34"E

fot. 211430 fot. 211431

 ID155732  Lactarius chrysorrheus; 1,5 km na NW od Gryżyny, pow. Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, AD-27; 2008.09.09; aleja Quercus rubra; na ziemi gromadnie, kilka; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 1002* w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 304733 fot. 304734

 ID171178  Lactarius chrysorrheus; 1 km SW,Adamów,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2010.08.22; las mieszany-dęby,brzozy,sosny; na ziemi,pod dębami grupa ok 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 362966 fot. 362967 fot. 362968 fot. 362969 fot. 362970

 ID172053  Lactarius chrysorrheus; 1,5 km W,Rozpęd,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.08.29; las mieszany-brzozy,sosny,dęby; na ziemi,pod dębami grupa 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 366060 fot. 366061

przebarwienia mleczka i miąższu
fot. 366062 fot. 366063

 ID172765  Lactarius chrysorrheus; 0,8-0,9 km N,Tomaszów,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.09.05; las mieszany-gł.dęby,również sosny i brzozy; na ziemi ponad 30 owocników na niewielkim obszarze (2-3 tys. mkw); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 368197 fot. 368198 fot. 368199 fot. 368200

 ID178810  Lactarius chrysorrheus; 0,8 km NW,leśn.Sowinek,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2010.09.13; las mieszany gł.dębowo-jodłowy; na ziemi luźna grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/17.12.10, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:

 ID178813  Lactarius chrysorrheus; 1,5 km W,Wola Kotkowska,gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2010.10.29; las liściasty-gł.dęby i graby;gęsty podrost mieszany-gł.dęby,jodły,graby; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/20.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 09' 29,8"N 19st 35' 30,1"E

fot. 385703

siedlisko
fot. 385704

 ID194614  (potwierdzenie 171178) Lactarius chrysorrheus; 1,5 km SW od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2011.07.31; las liściasty -dęby, brzozy, sosny i inne; na ziemi, w ściółce grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51st 5' 30,91" N ; 19st 16' 1,48" E

fot. 460646 fot. 460647

Pierwsze stanowisko znajdowało się 650m na pnwsch od tegorocznego.

 ID196215  (potwierdzenie 178813) Lactarius chrysorrheus; 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2011.08.14; las liściasty -gł.dęby i graby; gęsty podrost mieszany-gł.dęby, jodły, graby; na ziemi kilka pojedynczych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 468676 fot. 468677

 ID204688  Lactarius chrysorrheus; Rezerwat Stawy Milickie, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE-09; 2012.09.13; Skraj lasu i stawu,dąb,olsza; ziemia 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001443, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/514676.html
uwagi: fot. 514819

 ID205934  (potwierdzenie 178813) Lactarius chrysorrheus; 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2012.10.06; las liściasty -gł.dęby i graby; gęsty podrost mieszany-gł.dęby, jodły, graby; na ziemi kilkanaście owocników w kilku małych grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/11.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 521352 fot. 521353

 ID206963  Lactarius chrysorrheus; 1,5 km S od m.Bagicz; Nadl. Gościno oddz. 36a, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2011.10.21; las mieszany - daglezje, świerki, buki, dęby; na ziemi w miejscach mszystych pojedynczo, 20 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF0001444, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 525570 fot. 525571 fot. 525572

 ID207280  Lactarius chrysorrheus; 1 km NE od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2012.10.20; las mieszany -sosnowo-dębowy; na ziemi w grupkach, ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/11.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 22,7" N i 19st 17' 50" E

fot. 526992 fot. 526993

 ID207282  (potwierdzenie 171178) Lactarius chrysorrheus; 1-1,5 km SW od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2012.10.20; las mieszany -sosnowo-dębowy; dąbrowa; na ziemi, pod dębami w grupkach, kilkadziesiąt owocników na ok. 1km kw; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/11.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 526997 fot. 526998

 ID208996  (potwierdzenie 172765) Lactarius chrysorrheus; 0,8 - 0,9 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2012.09.20; las mieszany -gł.dęby, również sosny i brzozy; na ziemi grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001433, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 06' 55" N i 19st 25' 6" E

fot. 537036 fot. 537037

 ID225171  Lactarius chrysorrheus; Podkowa Leśna, las przy stacji Podkowa Główna, pow. grodziski, woj. mazowieckie, ED-35; 2013.10.09; grąd + lipa, brzoza, pojedynczo sosna; w ziemi w grupach; leg. ala mikołaj; det. ala mikołaj; eksykat: BGF/BF/AM/131009/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 607631 fot. 607632 fot. 607633 fot. 607634 fot. 607635

 ID225744  Lactarius chrysorrheus; Granica, ok 450 m SW, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2013.10.16; grąd + lipa, brzoza; w ziemi w grupach; leg. ala mikołaj; det. ala mikołaj; eksykat: BGF/BF/AM/131016/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 610810 fot. 610811 fot. 610812 fot. 610813

 ID227138  (potwierdzenie 171178) Lactarius chrysorrheus; 1 km SW od wsi Adamów, gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2013.10.22; las mieszany z przewagą dębów; na ziemi, w liściastej ściółce kilkanaście owocników w kilku grupkach na kilkunastu hektarach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/131022/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 617461 fot. 617462

ID227410 Lactarius chrysorrheus; 1 km N od wsi Wiewiórów - Boryca, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2013.10.20; las sosnowy z domieszką brzóz i dębów; na ziemi, pod dębem grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 18,7" N i 19st 22' 25,5" E

fot. 618534 fot. 618535 fot. 618536

 ID227947  (potwierdzenie 178813) Lactarius chrysorrheus; 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2013.09.14; las liściasty -gł.dęby i graby; gęsty podrost mieszany -gł.dęby, jodły, graby; na ziemi kilkanaście owocników w kilku grupkach ( przez sezon ); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 621193 fot. 621194 fot. 621195

 ID228860  (potwierdzenie 172765) Lactarius chrysorrheus; 0,8-0,9 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2013.09.21; las mieszany -gł.dęby, również sosny i brzozy; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 626101 fot. 626102 fot. 626103 fot. 626104

ID230883 Lactarius chrysorrheus; 2,5 km E od wsi Jedle, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2009.10.03; las sosnowy z domieszką brzóz i dębów; na ziemi, pod dębami grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 57,07" N i 19st 14' 17,28" E

fot. 641672 fot. 641673 fot. 641674

ID246506 Lactarius chrysorrheus; 2 km NE od wsi Nowy Broniszew, gm. Mykanów, pow. częstochowski, woj. ¶l±skie, DE-64; 2014.09.13; na skraju d±browy; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wy¶lę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 32,4" N i 19st 12' 52,9" E

fot. 704490 fot. 704491 fot. 704492 fot. 704493

 ID255430  Lactarius chrysorrheus; 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2014.09.14; las liściasty-gł.dęby i graby; gęsty podrost mieszany -gł.dęby, jodły, graby; na ziemi licznie w wielu grupkach rozproszonych na ok. 50 ha; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 738373 fot. 738374 fot. 738375 fot. 738376 fot. 738377

ID303008 Lactarius chrysorrheus; Pawlikowice, 2 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2017.07.26; las mieszany, jodła, dąb, sosna.; z ziemi w grupie kilku owocników; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 935376 fot. 935377 fot. 935378

ID305918 (potwierdzenie 172765) Lactarius chrysorrheus; 0,9 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2017.09.24; las mieszany -gł. dęby, również sosny i brzozy; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 53,5" N i 19st 25' 6" E

fot. 949787 fot. 949788 fot. 949789

ID310048 (potwierdzenie 178813) Lactarius chrysorrheus; 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2017.09.30; las liściasty -gł.dęby i graby; gęsty podrost i podszyt mieszany -gł.dęby, jodły, graby; na ziemi kilka kilkuowocnikowych grupek rozproszonych na ok. 50 ha; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 968943 fot. 968944 fot. 968945 fot. 968946

ID326817 (potwierdzenie 178813) Lactarius chrysorrheus; 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2019.10.18; las liściasty -gł.dęby i graby; gęsty podrost mieszany -gł.dęby, jodły, graby; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 24,7" N i 19st 35' 16" E

fot. 1105763 fot. 1105764 fot. 1105765 fot. 1105766 fot. 1105767

ID349268 (potwierdzenie 118922) Lactarius chrysorrheus; 1,5 km SE od wsi Ujazdówek; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2021.09.10; las mieszany świeży -dąb, jodła, miejscami inne; na ziemi kilka grup po kilkanaście owocników na obszarze kilku hektarów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 27" N 19st 40' 7" E -namiary jednej z grup

fot. 1262265 fot. 1262266

ID349343 (potwierdzenie 178813) Lactarius chrysorrheus; 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-47; 2021.09.08; las mieszany -dąb, jodła, osika, grab; na ziemi kilka grup po kilkanaście owocników na obszarze kilkunastu hektarów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: Namiary jednej z grup -GPS: 51st 9' 28,5" N 19st 35' 36,5" E

fot. 1262658 fot. 1262659 fot. 1262660 fot. 1262661 fot. 1262662

ID350307 Lactarius chrysorrheus; 0,5 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.08.28; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy i inne; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 0" N 19st 30' 33" E

fot. 1269463 fot. 1269464 fot. 1269465 fot. 1269466

ID362496 (potwierdzenie 178810) Lactarius chrysorrheus; 1 km S od wsi Ujazdówek; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2022.10.13; las mieszany, gł. dęby i jodły; na ziemi ponad 70 owocników w kilku grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0346 19,6515

fot. 1383043 fot. 1383044 fot. 1383045 fot. 1383046 fot. 1383047

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji