grzyby.pl
niejadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Lactarius chrysorrheus Fries

mleczaj złocisty
Lactarius Lactarius Lactarius LactariusLactariusmleczaj kamforowy (Lactarius camphoratus)mleczaj dębowo-grabowy (Lactarius circellatus)
Lactarius chrysorheus
w trawie pod dębami; 11.10.1997, Dolny Śląsk, okolice Twardogóry; copyright © by Marek Snowarski
Lactarius chrysorrheus (mleczaj złocisty)
licznie w lesie dębowo/bukowo/grabowym
Lactarius chrysorrheus (mleczaj złocisty)
licznie w lesie dębowo/bukowo/grabowym

owocnik

Kapelusz kremowożółty, pomarańczowozłoty, ochrowopomarańczowy, czerwonożółty, z brązowordzawym koncentrycznym strefowaniem; 40 – 80 mm średnicy, młody nieco wypukły i z podwiniętym brzegiem, potem płaski z zagłębieniem w centrum.

space

Trzon biały z wiekiem blado cielistoochrowy; 30 – 80 x 7 – 15 mm, krótki, cylindryczny, z nieco zwężoną podstawą; młody gąbczasty, dojrzały pusty.

space

Mleczko mleczko białe, po kilku sekundach siarkowożółte; piekące w smaku.

Pileus cream-yellow, orange-golden coloured, ochre-orange, red-yellow, brown-rusty concentrically zonate; 40 – 80 mm in diameter, young slightly convex and with incurved margin, later plane umbilicate.

space

Stipe white with age pale flesh-ochraceous; 30 – 80 x 7 – 15 mm, short, cylindrical, with slightly tapered base; young spongy, mature hollow.

space

Latex latex white, after a few seconds sulphur-yellow; stinging in taste.

zarodniki

Wysyp zarodników bladoochrowy. Zarodniki elipsoidalne, brodawkowane, nieregularnie siateczkowate, 7 – 8 x 6 – 6.5 µm.

Spore print pale ocher. Spores ellipsoid, verrucose, with irregular net, 7 – 8 x 6 – 6.5 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają w lasach liściastych, głównie pod dębami, od lipca do końca sezonu, często w dużych skupieniach.

Common. Gregarious in large quantity, summer-fall, in hardwood forests, mainly under oaks.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Niejadalny.

Inedible.