Tx: 1487
grzyby.pl

Lactarius chrysorrheus Fries [🔉 lak·tr·i·us *]

mleczaj złocisty
Lactarius theiogalus var. chrysorrheus (Fr.) Quél. [🔉 lak·tr·i·us * wa·ri·e·tas *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactarius chrysorheus
w trawie pod dębami
Lactarius chrysorrheus (mleczaj złocisty)
licznie w lesie dębowo/bukowo/grabowym
Lactarius chrysorrheus (mleczaj złocisty)
licznie w lesie dębowo/bukowo/grabowym

owocnik

Kapelusz kremowożółty, pomarańczowozłoty, ochrowopomarańczowy, czerwonożółty, z brązowordzawym koncentrycznym strefowaniem; 40-80 mm średnicy, młody nieco wypukły i z podwiniętym brzegiem, potem płaski z zagłębieniem w centrum.

space

Trzon biały z wiekiem blado cielistoochrowy; 30-80 x 7-15 mm, krótki, cylindryczny, z nieco zwężoną podstawą; młody gąbczasty, dojrzały pusty.

space

Mleczko mleczko białe, po kilku sekundach siarkowożółte; piekące w smaku.

Pileus cream-yellow, orange-golden coloured, ochre-orange, red-yellow, brown-rusty concentrically zonate; 40-80 mm in diameter, young slightly convex and with incurved margin, later plane umbilicate.

space

Stipe white with age pale flesh-ochraceous; 30-80 x 7-15 mm, short, cylindrical, with slightly tapered base; young spongy, mature hollow.

space

Latex latex white, after a few seconds sulphur-yellow; stinging in taste.

zarodniki

Wysyp zarodników bladoochrowy. Zarodniki elipsoidalne, brodawkowane, nieregularnie siateczkowate, 7-8 x 6-6.5 µm.
Spore print pale ocher. Spores ellipsoid, verrucose, with irregular net, 7-8 x 6-6.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Częsty. Owocniki wyrastają w lasach liściastych, często w dużych skupieniach, głównie pod dębami, na kwaśnych glebach; od lipca do końca sezonu.
Common. Gregarious in large quantity, summer-fall, in hardwood forests, mainly under oaks.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.
Inedible.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Lactarius chrysorrheus Fries [🔉 lak·tr·i·us *]Lactarius theiogalus var. chrysorrheus (Fr.) Quél. [🔉 lak·tr·i·us * wa·ri·e·tas *](pl) mleczaj złocisty
lactrius, -a (lat., subst., n) — u Rzymian roślina wydzielająca sok mleczny; od lat. lac, -is (mleko); współcześnie nazwa rodzaju grzybów (mleczaj) których owocniki przy zranieniu wydzielą sok mleczny (zwykle białej barwy)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Adamczyk (2007)[1268]Adamczyk (2007) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu Babsk w województwie łódzkim na tle przemian jego szaty roślinnej.[1268], Adamczyk (2009a)[1271]Adamczyk (2009a) Long-term qualitative changes of macrofungi in the light of geobotanical studies in the Babsk reserve. W: Holeksa J., Babczyńska-Sandek B., Wika S. (eds.). The role of geobotany in biodiversity conservation. University of Silesia, Katowice: 137-140.[1271], Adamczyk (2011)[1272]Adamczyk (2011) Strukturalno-funkcjonalna charakterystyka zbiorowisk macromycetes w fitocenozach leśnych projektowanego Jurajskiego Parku Narodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 154-166[1272], Bzdyk et al. (2019)[1353]Bzdyk et al. (2019) Ectomycorrhizal colonisation in declining oak stands on the Krotoszyn Plateau, Poland.[1353], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Gierczyk & Ślusarczyk (2020)[1507]Gierczyk & Ślusarczyk (2020) Materiały do poznania mykobioty Wielkopolski.[1507], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Lisiewska (2000)[1838]Lisiewska (2000) Udział bioekologicznych grup macromycetes w zbiorowiskach acidofilnych dąbrów na Płycie Krotoszyńskiej w południowej Wielkopolsce.[1838], Lisiewska (2006)[1840]Lisiewska (2006) Endangered macrofungi of selected nature reserves in Wielkopolska.[1840], Ławrynowicz (2001)[1860]Ławrynowicz (2001) Macromycetes of oak forests in the Jurassic Landscape Park (Częstochowa Upland) - monitoring studies.[1860], Ławrynowicz et al. (2001)[1867]Ławrynowicz et al. (2001) Macromycetes of oak forests in the Łagiewnicki Forest (Central Poland) – monitoring studies.[1867], Ławrynowicz et al. (2002)[1863]Ławrynowicz et al. (2002) Macrofungi of Aceri-Tilietum and Tilio-Carpinetum in the "Dolina Rzeki Brdy” nature reserve in the Bory Tucholskie (NW Poland).[1863], Ławrynowicz i in. (2002a)[1864]Ławrynowicz i in. (2002a) Obserwacje mikologiczne w rezerwacie ? Dolina rzeki Brdy ? w Borach Tucholskich. W: Ławrynowicz M., Rózga B. (red.) Tucholski Park Krajobrazowy 1985-2000 stan poznania. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 384-405[1864], Ławrynowicz i in. (2004)[1866]Ławrynowicz i in. (2004) Grzyby Borów Tucholskich. W: Krasicka-Korczyńska E., Korczyński M. (red.). Wycieczki geobotaniczne Region kujawsko-pomorski. Oddział PTB w Bydgoszczy, Oddział PTB w Toruniu: 23-32.[1866], Łuszczyński (2000c)[1885]Łuszczyński (2000c) Udział macromycetes w wybranych zbiorowiskach leśnych rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi w Górach Świętokrzyskich. W: W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 53-72[1885], Łuszczyński (2001)[1886]Łuszczyński (2001) Grzyby Macromycetes rezerwatu torfowiskowego Białe Ługi.[1886], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Narkiewicz (2019)[2000]Narkiewicz (2019) Materialien zur Kenntnis seltener und gefährdeter Pilze im polnischen Teil der Oberlausitz.[2000], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Salamaga & Slusarczyk (2014)[2188]Salamaga & Slusarczyk (2014) Diversity of macromycetes in the Białaczów nature reserve (Central Poland).[2188], Ślusarczyk (2005)[2386]Ślusarczyk (2005) Grzyby.[2386], Ślusarczyk (2016)[2391]Ślusarczyk (2016) Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2391], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Świerkosz et al. (2017)[2404]Świerkosz et al. (2017) Muskau Arch Geopark in Poland (Central Europe)—Is it Possible to Integrate Geoconservation and Geoeducation into Biodiversity Conservation?.[2404]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:34 1 znaleziska Lactarius chrysorrheus (mleczaj złocisty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AD18 33227 AD27 155732 BB01 206963 BE09 204688 DD95 303008 DE45 172765 207280 208996 227410 228860 305918 375064 DE47 178813 196215 205934 227947 255430 310048 326817 349343 DE54 171178 194614 207282 227138 230883 DE56 172053 350307 DE57 118922 178810 349268 362496 DE64 246506 ED35 225171 225744 FD31 310706

ID 33 227 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: 4 km od Wilkowa na W, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD18; data zbioru: 9 lis 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (Querco - Pinetum), w ściółce dębowej, gromadnie; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak, H.312; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

ID 118 922 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: 1 km SE,Ujazdówek,gm.Kobiele Wielkie,pow.radomszczański, DE57; data zbioru: 19 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-jodła,dąb, na ziemi, grypa trzech owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/20.12.10; uwagi: 51 2'19,1"N 19 39'39,34"E; fot.211430 fot.211431 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

211430
211431

ID 155 732 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: 1,5 km na NW od Gryżyny, pow. Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, AD27; data zbioru: 9 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: aleja Quercus rubra, na ziemi, gromadnie, kilka; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 1002* w zielniku autora; uwagi: fot.304733 fot.304734 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

304733
304734

ID 171 178 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: 1 km SW,Adamów,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 22 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-dęby,brzozy,sosny, na ziemi,pod dębami, grupa ok 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/17.12.10; uwagi: fot.362966 fot.362967 fot.362968 fot.362969 fot.362970 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

362966
362967
362968
362969
362970

ID 172 053 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: 1,5 km W,Rozpęd,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 29 sie 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-brzozy,sosny,dęby, na ziemi,pod dębami, grupa 6 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/17.12.10; uwagi: fot.366060 fot.366061; przebarwienia mleczka i miąższu; fot.366062 fot.366063 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

366060
366061
366062
366063

ID 172 765 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: 0,8-0,9 km N,Tomaszów,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 5 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-gł.dęby,również sosny i brzozy, na ziemi, ponad 30 owocników na niewielkim obszarze (2-3 tys. mkw); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/17.12.10; uwagi: fot.368197 fot.368198 fot.368199 fot.368200 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

368197
368198
368199
368200

ID 178 810 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: 0,8 km NW,leśn.Sowinek,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 13 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany gł.dębowo-jodłowy, na ziemi, luźna grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/17.12.10; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

ID 178 813 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: 1,5 km W,Wola Kotkowska,gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 29 paź 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty-gł.dęby i graby;gęsty podrost mieszany-gł.dęby,jodły,graby, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/20.12.10; uwagi: 51st 09' 29,8"N 19st 35' 30,1"E; fot.385703; siedlisko; fot.385704 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

385703
385704

ID 194 614 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; • potwierdzenie ID171 178; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 31 lip 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -dęby, brzozy, sosny i inne, na ziemi, w ściółce, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: 51st 5' 30,91" N ; 19st 16' 1,48" E; fot.460646 fot.460647; Pierwsze stanowisko znajdowało się 650m na pnwsch od tegorocznego. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

460646
460647

ID 196 215 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; • potwierdzenie ID178 813; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 14 sie 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -gł.dęby i graby; gęsty podrost mieszany-gł.dęby, jodły, graby, na ziemi, kilka pojedynczych owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.468676 fot.468677 [notatka: nie] [fotografie: tak];

468676
468677

ID 204 688 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: Rezerwat Stawy Milickie, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie, BE09; data zbioru: 13 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Skraj lasu i stawu,dąb,olsza, ziemia, 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001443; uwagi: fot.514819 [notatka: [bf:514676]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 514676 ;

ID 205 934 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; • potwierdzenie ID178 813; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 6 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -gł.dęby i graby; gęsty podrost mieszany-gł.dęby, jodły, graby, na ziemi, kilkanaście owocników w kilku małych grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 4/JN/11.12.12; uwagi: fot.521352 fot.521353 [notatka: nie] [fotografie: tak];

521352
521353

ID 206 963 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: 1,5 km S od m.Bagicz; Nadl. Gościno oddz. 36a, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 21 paź 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany - daglezje, świerki, buki, dęby, na ziemi w miejscach mszystych, pojedynczo, 20 owocników; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF0001444; uwagi: fot.525570 fot.525571 fot.525572 [notatka: nie] [fotografie: tak];

525570
525571
525572

ID 207 280 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: 1 km NE od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 22,7" N i 19st 17' 50" E], DE45; data zbioru: 20 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosnowo-dębowy, na ziemi, w grupkach, ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 8/JN/11.12.12; uwagi: fot.526992 fot.526993 [notatka: nie] [fotografie: tak];

526992
526993

ID 207 282 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; • potwierdzenie ID171 178; lokalizacja: 1-1,5 km SW od wsi Adamów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 20 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosnowo-dębowy; dąbrowa, na ziemi, pod dębami, w grupkach, kilkadziesiąt owocników na ok. 1km kw; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/11.12.12; uwagi: fot.526997 fot.526998 [notatka: nie] [fotografie: tak];

526997
526998

ID 208 996 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; • potwierdzenie ID172 765; lokalizacja: 0,8 - 0,9 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 06' 55" N i 19st 25' 6" E], DE45; data zbioru: 20 wrz 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł.dęby, również sosny i brzozy, na ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF0001433; uwagi: fot.537036 fot.537037 [notatka: nie] [fotografie: tak];

537036
537037

ID 225 171 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: Podkowa Leśna, las przy stacji Podkowa Główna, pow. grodziski, woj. mazowieckie, ED35; data zbioru: 9 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd + lipa, brzoza, pojedynczo sosna, w ziemi, w grupach; leg. det. ala mikołaj; eksykat: BGF/BF/AM/131009/0003; uwagi: fot.607631 fot.607632 fot.607633 fot.607634 fot.607635 [notatka: nie] [fotografie: tak];

607631
607632
607633
607634
607635

ID 225 744 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: Granica, ok 450 m SW, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED35; data zbioru: 16 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd + lipa, brzoza, w ziemi, w grupach; leg. det. ala mikołaj; eksykat: BGF/BF/AM/131016/0003; uwagi: fot.610810 fot.610811 fot.610812 fot.610813 [notatka: nie] [fotografie: tak];

610810
610811
610812
610813

ID 227 138 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; • potwierdzenie ID171 178; lokalizacja: 1 km SW od wsi Adamów, gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 22 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą dębów, na ziemi, w liściastej ściółce, kilkanaście owocników w kilku grupkach na kilkunastu hektarach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/131022/0001; uwagi: fot.617461 fot.617462 [notatka: nie] [fotografie: tak];

617461
617462

ID 227 410 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: 1 km N od wsi Wiewiórów - Boryca, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 10' 18,7" N i 19st 22' 25,5" E], DE45; data zbioru: 20 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz i dębów, na ziemi, pod dębem, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi; uwagi: fot.618534 fot.618535 fot.618536 [notatka: nie] [fotografie: tak];

618534
618535
618536

ID 227 947 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; • potwierdzenie ID178 813; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 14 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -gł.dęby i graby; gęsty podrost mieszany -gł.dęby, jodły, graby, na ziemi, kilkanaście owocników w kilku grupkach ( przez sezon ); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.621193 fot.621194 fot.621195 [notatka: nie] [fotografie: tak];

621193
621194
621195

ID 228 860 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; • potwierdzenie ID172 765; lokalizacja: 0,8-0,9 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE45; data zbioru: 21 wrz 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł.dęby, również sosny i brzozy, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.626101 fot.626102 fot.626103 fot.626104 [notatka: nie] [fotografie: tak];

626101
626102
626103
626104

ID 230 883 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: 2,5 km E od wsi Jedle, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie [51st 0' 57,07" N i 19st 14' 17,28" E], DE54; data zbioru: 3 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszką brzóz i dębów, na ziemi, pod dębami, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B.Gierczykowi; uwagi: fot.641672 fot.641673 fot.641674 [notatka: nie] [fotografie: tak];

641672
641673
641674

ID 246 506 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: 2 km NE od wsi Nowy Broniszew, gm. Mykanów, pow. częstochowski, woj. ¶l±skie [50st 59' 32,4" N i 19st 12' 52,9" E], DE64; data zbioru: 13 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju d±browy, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wy¶lę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi; uwagi: fot.704490 fot.704491 fot.704492 fot.704493 [notatka: nie] [fotografie: tak];

704490
704491
704492
704493

ID 255 430 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 14 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty-gł.dęby i graby; gęsty podrost mieszany -gł.dęby, jodły, graby, na ziemi, licznie w wielu grupkach rozproszonych na ok. 50 ha; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.738373 fot.738374 fot.738375 fot.738376 fot.738377 [notatka: nie] [fotografie: tak];

738373
738374
738375
738376
738377

ID 303 008 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: Pawlikowice, 2 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru: 26 lip 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, jodła, dąb, sosna., z ziemi, w grupie kilku owocników; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.935376 fot.935377 fot.935378 [notatka: nie] [fotografie: tak];

935376
935377
935378

ID 305 918 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; • potwierdzenie ID172 765; lokalizacja: 0,9 km N od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 53,5" N i 19st 25' 6" E], DE45; data zbioru: 24 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -gł. dęby, również sosny i brzozy, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.949787 fot.949788 fot.949789 [notatka: nie] [fotografie: tak];

949787
949788
949789

ID 310 048 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; • potwierdzenie ID178 813; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 30 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -gł.dęby i graby; gęsty podrost i podszyt mieszany -gł.dęby, jodły, graby, na ziemi, kilka kilkuowocnikowych grupek rozproszonych na ok. 50 ha; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.968943 fot.968944 fot.968945 fot.968946 [notatka: nie] [fotografie: tak];

968943
968944
968945
968946

ID 326 817 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; • potwierdzenie ID178 813; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska, gm.Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie [51st 9' 24,7" N i 19st 35' 16" E], DE47; data zbioru: 18 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -gł.dęby i graby; gęsty podrost mieszany -gł.dęby, jodły, graby, na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1105763 fot.1105764 fot.1105765 fot.1105766 fot.1105767 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1105763
1105764
1105765
1105766
1105767

ID 349 268 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; • potwierdzenie ID118 922; lokalizacja: 1,5 km SE od wsi Ujazdówek; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 10 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany świeży -dąb, jodła, miejscami inne, na ziemi, kilka grup po kilkanaście owocników na obszarze kilku hektarów; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 2' 27" N 19st 40' 7" E -namiary jednej z grup; fot.1262265 fot.1262266 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1262265
1262266

ID 349 343 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; • potwierdzenie ID178 813; lokalizacja: 1,5 km W od wsi Wola Kotkowska; gm. Gorzkowice, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 8 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, jodła, osika, grab, na ziemi, kilka grup po kilkanaście owocników na obszarze kilkunastu hektarów; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: Namiary jednej z grup -GPS: 51st 9' 28,5" N 19st 35' 36,5" E; fot.1262658 fot.1262659 fot.1262660 fot.1262661 fot.1262662 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1262658
1262659
1262660
1262661
1262662

ID 350 307 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; lokalizacja: 0,5 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 28 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy i inne, na ziemi, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi, Błażejowi Gierczykowi; uwagi: GPS: 51st 2' 0" N 19st 30' 33" E; fot.1269463 fot.1269464 fot.1269465 fot.1269466 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1269463
1269464
1269465
1269466

ID 362 496 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; • potwierdzenie ID178 810; lokalizacja: 1 km S od wsi Ujazdówek; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0346 19,6515], DE57; data zbioru: 13 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, gł. dęby i jodły, na ziemi, ponad 70 owocników w kilku grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1383043 fot.1383044 fot.1383045 fot.1383046 fot.1383047 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1383043
1383044
1383045
1383046
1383047

ID 375 064 oznaczenie: Lactarius chrysorrheus; • potwierdzenie ID172 765; lokalizacja: 1 km N od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,1143 19,4184], DE45; data zbioru: 19 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dęby, brzozy, sosny, na ziemi, grupa ponad 20 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk;

mleczaj złocisty tm1
mleczaj złocisty tm2
mleczaj złocisty tm3
mleczaj złocisty tm4
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji