grzyby.pl

Lactarius blennius (Fr.) Fr.

mleczaj śluzowaty, mleczaj lepki
Lactarius viridis Quél.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Lactarius Lactarius Lactarius LactariusLactariusmleczaj brązowy (Lactarius badiosanguineus)mleczaj kamforowy (Lactarius camphoratus)
Lactarius blennius (mleczaj śluzowaty)
w buczynie; 25.09.1998, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Lactarius blennius (mleczaj śluzowaty)
w buczynie
Lactarius blennius (mleczaj śluzowaty)
w grupach, w podmokłej buczynie za wydmami nadmorskimi
Lactarius blennius (mleczaj śluzowaty)
w grupach, w podmokłej buczynie za wydmami nadmorskimi
Lactarius blennius (mleczaj śluzowaty)
w grupach, w podmokłej buczynie za wydmami nadmorskimi

owocnik

Kapelusz jednolicie oliwkowoszary, ciemnooliwkowy do szarozielonego, z brunatnymi plamkami bez wyraźnych strefowań; młody silnie śluzowaty potem lepki lub suchy błyszczący; 40-70 (110) mm średnicy, szybko przybiera kształt lejkowaty, brzeg długo podwinięty, powyginany, starszy płatowaty lub grubo karbowany.

Blaszki białe później kremowe lub z łososiowym odcieniem, uszkodzone czasem przebarwiają się brązowoszaro; gęste wykrojone lub zbiegające z ząbkiem.

Trzon barwy kapelusza lecz jaśniejszy, młody oślizgły; 30-60 x 8-15 mm, zwężony u podstawy, słabo podłużnie żyłkowany, w miejscach uszkodzeń brunatny, wcześnie robi się pusty.

Miąższ biały, bez zapachu.

Mleczko obfite, białe, w smaku ostre.Kapelusz jednolicie oliwkowoszary, ciemnooliwkowy do szarozielonego, z brunatnymi plamkami bez wyraźnych strefowań; młody silnie śluzowaty potem lepki lub suchy błyszczący; 40-70 (110) mm średnicy, szybko przybiera kształt lejkowaty, brzeg długo podwinięty, powyginany, starszy płatowaty lub grubo karbowany.

space

Trzon barwy kapelusza lecz jaśniejszy, młody oślizgły; 30-60 x 8-15 mm, zwężony u podstawy, słabo podłużnie żyłkowany, w miejscach uszkodzeń brunatny, wcześnie robi się pusty.

space

Mleczko obfite, białe, w smaku ostre.

Pileus homogeneously olive-grey, dark-olive to grey-green, russet spotted slightly zonate; strongly mucous when young, later viscid or dry satiny; 40-70 (110) mm in diameter, quickly becomes infundibuliform, margin incurved for a long time, undulating or crenate.

Lamellae white later cream-coloured or with salmon tint, injured sometimes discolour brown-grey; close, adnexed or notched.

Stipe concolourous with the cap but lighter, lubricous when young; 30-60 x 8-15 mm, tapered at the base, slightly longitudinally venose, in injured places russet-coloured, quickly becomes hollow.

Flesh white, odourless.

Latex profuse, white, taste hot.

Pileus homogeneously olive-grey, dark-olive to grey-green, russet spotted slightly zonate; strongly mucous when young, later viscid or dry satiny; 40-70 (110) mm in diameter, quickly becomes infundibuliform, margin incurved for a long time, undulating or crenate.

space

Stipe concolourous with the cap but lighter, lubricous when young; 30-60 x 8-15 mm, tapered at the base, slightly longitudinally venose, in injured places russet-coloured, quickly becomes hollow.

space

Latex profuse, white, taste hot.

zarodniki

Wysyp zarodników bladożółty (kremowożółty). Zarodniki szerokoelipsoidalne, z drobnymi brodawkami połączonymi w siateczkę, 7-8.5 x 5.5-6.5 µm.Wysyp zarodników bladożółty (kremowożółty). Zarodniki szerokoelipsoidalne, z drobnymi brodawkami połączonymi w siateczkę, 7-8.5 x 5.5-6.5 µm.
Spore print pale-yellow (creamy-yellow). Spores broadly ellipsoid, with minute verrucae connected to form reticulum, 7-8.5 x 5.5-6.5 µm.
Spore print pale-yellow (creamy-yellow). Spores broadly ellipsoid, with minute verrucae connected to form reticulum, 7-8.5 x 5.5-6.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Pospolity. Wyrasta latem i jesienią w grupach w lasach bukowych; lipiec-listopad.Pospolity. Wyrasta latem i jesienią w grupach w lasach bukowych; lipiec-listopad.
Common. Summer-fall gregarious in beech forests.
Common. Summer-fall gregarious in beech forests.

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny.[134]Niejadalny.[134]
Inedible.
Inedible.
Mleczaj śliski (Lactarius fluens) ma owocniki bardziej masywne, kapelusz mniej lub bardziej wyraźnie strefowany, wyraźniej zielony, uszkodzone blaszki przebarwiają się rdzawo.

Lactarius glutinopalens rośnie pod jodłami, preferuje gleby wapienne, kapelusz ma bardzo oślizgły, jednolicie jasnoszary i białe, palące mleczko.

Mleczaj szaroplamisty (Lactarius vietus) wyrasta pod brzozami, kapelusz jest fioletowoszary, oślizgły, mleczko silnie piekące, białe z wolna szarozielone.Mleczaj śliski (Lactarius fluens) ma owocniki bardziej masywne, kapelusz mniej lub bardziej wyraźnie strefowany, wyraźniej zielony, uszkodzone blaszki przebarwiają się rdzawo.

space

Mleczaj szaroplamisty (Lactarius vietus) wyrasta pod brzozami, kapelusz jest fioletowoszary, oślizgły, mleczko silnie piekące, białe z wolna szarozielone.

has the cap more or less distinctively zoned, injured gills discolour rusty.

Lactarius glutinopalens grows under fir, is calciphilous, its cap is very slimy, homogeneously light gray and white, latex burning.

mleczaj szaroplamisty (Lactarius vietus) found under birch, the cap is violet-grey, slimy, latex strongly stinging, white, slowly turning grey-green.

has the cap more or less distinctively zoned, injured gills discolour rusty.

space

mleczaj szaroplamisty (Lactarius vietus) found under birch, the cap is violet-grey, slimy, latex strongly stinging, white, slowly turning grey-green.