Lactarius vietus (mleczaj szaroplamisty)
Lactarius vietus (mleczaj szaroplamisty)
Lactarius vietus (mleczaj szaroplamisty)
Lactarius vietus (mleczaj szaroplamisty)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W borach sosnowych i z jodłą, często na wilgotnej glebie, pod brzozami, olchami i wierzbami; lipiec-październik.

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3190]
    Lactarius vietus (Fr.) Fr. · publikacje: Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2002, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2001, Wojewoda i in. 2004, Szczepkowski i in. 2008, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2000c, Ślusarczyk 2004, Adamczyk i in. 2008, Łuszczyński 2007, Ślusarczyk 2007, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Fiedorowicz 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003a, Kałucka 2009a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Ławrynowicz i in. 2009, Kryza i Puciata 2009, Ławrynowicz i in. 2002a, Ławrynowicz i Szkodzik 2002, Adamczyk 2011, Stasińska 2011b , Jóźwiak i Wrzosek 2007/2008, Kujawa i in. 2012b, Sumorok i in. 2013, Sumorok i in. 2008, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a, Grzesiak i in. 2017, Stasińska i Sotek 2016, Wojewoda i in. 2016, Stasińska i Sotek 2017, Gierczyk i in. 2018, Bujakiewicz 2018, Kozłowska i in. 2019, Grzesiak i in. 2020, Ławrynowicz i in. 2009a

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji