występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych i mieszanych; na ziemi; pod jodlami, bukami i być może dębami; lipiec- listopad.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟡

Niejadalny z uwagi na palący smak.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Knudsen, H., Vesterholt, J., 2012 — Funga Nordica "2" p.125 [141]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3119]
    Lactarius acris (Bolton) Gray · publikacje: Flisińska 2004, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Gumińska 2000, Adamczyk 2005a, Adamczyk 2011, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kozłowska i in. 2015 , Krotoski 2006, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018b, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Chachuła i in. 2021, Ślusarczyk 2021

znaleziska Lactarius acris na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 288826 288824 BB-01 144862 DE-95 250273

 ID144862  Lactarius acris; 5km E, Kołobrzeg, zachodniopomorskie, BB-01; 2009.09.02; Las bukowy; na ziemi pojedynczo, jeden owocnik; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: BGF/BF/PP/090902/0001, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/269501.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 272882 fot. 272883 fot. 272884

 ID250273  Lactarius acris; Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. ¶l±skie, DE-95; 2014.08.17; skraj lasu, buki, graby; ? jeden przewrócony owocnik; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF/BF/KK/140817/0006, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 717417 fot. 717418

 ID288824  Lactarius acris; Puszcza Bukowa, 2 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.07.31; buczyna w pobliżu źródliska; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0000769, tak, notatka: tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/863763.html

 ID288826  Lactarius acris; Puszcza Bukowa, 1 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.08.06; żyzna buczyna przy źródlisku; na ziemi w grupie kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: BGF0000770, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 868101 fot. 868102 fot. 868103

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji