takson nie ujęty w czekliście

Inocybe soluta Velen.