grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Inocybe griseoscabrosa (Peck) Earle

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Inocybe Inocybe Inocybe InocybeInocybeInocybe solutastrzępiak piaskowy (Inocybe serotina)