występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, głównie pod drzewami liściastymi (grab, leszczyna, buka, dęby), rzadko pod iglastymi (świerk); na ziemi; sierpień-październik.
Czerwona Lista[125] — V–narażony na wymarcie

jadalne czy trujące? 🔴

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2982]
    Inocybe hystrix (Fr.) P. Karst. · publikacje: Bujakiewicz 2004, Ronikier 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Narkiewicz i in. 2013, Wojewoda i in. 2016, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Chachuła i in. 2021, Narkiewicz i in. 2019

znaleziska Inocybe hystrix na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AE-78 156288

 ID156288  Inocybe hystrix; Szklarska Poręba Górna, ok. 500m E, pow. jeleniogórski, woj. dolnośląskie, AE-78; 2009.08.09; las świerkowo-bukowy; na ziemi, w pobliżu głównie świerki kilkanaście owocników; leg. Tomasz Pachlewski; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TP/090809/0001; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi:
fot. 306625 fot. 306626

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji