występowanie

Brak w czekliście.[105]
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2917]
    Hysterangium nephriticum Berk. · uwagi: brak w checklist Wojewoda (2003)
    publikacje: Wojewoda i in. 2016, Chachuła i in. 2020c, Komur i in. 2019, Komur i in. 2021

znaleziska Hysterangium nephriticum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

EE-33 357787 357786 EE-34 357788

 ID357786  Hysterangnium nephriticum; 1,2 km na N od miejscowości Stara Góra, gm. Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE-33; 2021.06.27; Las jodłowy.; Gliniaste podłoże. Kilkanaście owocników w gliniastej glebie na zboczu tzw. worpa, odsłoniętych, przez zwierzęta.; leg. Jan Kochanowski; det. B.Gierczyk.; eksykat: BGF0009076, Tak, w wątku na Bio-forum.
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1304563.html

 ID357787  Hysterangnium nephriticum; Około 1 km na N od miejscowości Stara Góra, gm. Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE-33; 2021.06.27; Środek lasu jodłowego z nielicznymi, pojedynczymi dębami i bukami.; Podłoże gliniaste. Owocniki płytko pod ściółką, pomiędzy dwoma dołami rudnymi tzw. worpami. Umiejscowione po środku starego buka i starej jodły (bliżej jodły).; leg. Jan Kochanowski; det. B.Gierczyk.; eksykat: BGF0009121, Tak w wątku.
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1304679.html

 ID357788  Hysterangnium nephriticum; Około 1,4 km na NE od miejscowości Stara Góra, gm. Stąporków, pow. konecki, woj. świętokrzyskie, EE-34; 2021.07.13; Las jodłowy.; Grupa 4 owocników w gliniastym podłożu, pod dwoma kilkunastoletnimi jodłami płytko pod ściółką.; leg. Jan Kochanowski; det. B.Gierczyk; eksykat: BGF0009132, Tak, w wątku.
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1304754.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji