grzyby.pl

Hysterangium nephriticum Berk.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hysterangium Hysterangium Hysterangium HysterangiumHysterangiumHysterangium clathroidesHysterangium clathroides var. crassum

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]