grzyby.pl

Hysterangium clathroides Vittad.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hysterangium Hysterangium Hysterangium HysterangiumHysterangiumpodkorzeniak leszczynowy (Hysterangium stoloniferum)Hysterangium nephriticum

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]