grzyby.pl

Hysterangium clathroides Vittad var. crassum Tul. & C. Tul.

Hysterangium crassum (Tul. et C. Tul.) E. Fisch.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Hysterangium Hysterangium Hysterangium HysterangiumHysterangiumHysterangium nephriticumpodkorzeniak skórzasty (Hysterangium coriaceum)

występowanie