fot. 021004-3584 (458×384) — copyright © by Marek Snowarski
znalezisko 021004-11
formy niedoskonałe (konidialne)
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.0× większą wersję tej ilustracji

on This page when logged in
you will see 2.0× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

04.10.2002, Czechy, Ostrava
copyright © by Marek Snowarski