takson nie ujęty w czekliście

Hohenbuehelia unguicularis (Fr.) O.K. Mill.

GREJ: ID230713 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID230713 (© autora fot.)
GREJ: ID239019 (© autora fot.)
GREJ: ID239019 (© autora fot.)