grzyby.pl

Hohenbuehelia auriscalpium (Maire) Singer

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W Mycobank jest to nazwa główna taksonu, z bocznianką jodłową (Hohenbuehelia abietina Singer et Kuthan) jako synonimem; w GBIF są to osobne pozycje. (2022-12-4)
Hohenbuehelia Hohenbuehelia Hohenbuehelia HohenbueheliaHohenbueheliabocznianka szarawa (Hohenbuehelia grisea)Hohenbuehelia unguicularis
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID209906 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID209906 (© autora fot.)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]