fot. 040520-7359 (737×506) — copyright © by Marek Snowarski
przekrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gloeophyllum sepiarum

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

20.05.2004, Jurata
copyright © by Marek Snowarski