fot. mn-tramovka_plotni_3 (600×315) — copyright © by Milan Novotný
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Gloeophyllum sepiarium (niszczyca płotowa)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

02.11.2001, Peklo - Trutnov, Czechy
copyright © by Milan Novotný