grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Entoloma pleopodium (Bull. ex DC.: Fr.) Noordel.

dzwonkówka cytrynowa
Entoloma icterinum (Fr.) Mos.
Entoloma Entoloma Entoloma EntolomaEntolomaEntoloma platyphylloidesdzwonkówka porfirowobrązowa (Entoloma porphyrophaeum)
Entoloma pleopodium (dzwonkówka cytrynowa)
grupa na poboczu drogi w wilgotnym lesie liściastym; 22.07.2000, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Entoloma pleopodium (dzwonkówka cytrynowa)
grupa na poboczu drogi w wilgotnym lesie liściastym; 22.07.2000, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski

owocnik

Kapelusz oliwkowożółty do żółozielonego, w centrum ciemniejszy, brązowawy; 10 – 35 mm średnicy, początkowo dzwonkowaty, wypukły z wiekiem rozpostarty, czasem pofałdowany, centrum zwykle płaskie lub zapadnięte, czasem wypukłe; powierzchnia gładka, matowa, higrofaniczna, prześwitująco-prążkowana do połowy lub dalej, delikatnie promieniście pasemkowato-włóknista gdy sucha; brzeg długo podwinięty, równy lub pofalowany.

space

Trzon oliwkowo-brązowy, ku podstawie ciemniejszy; powierzchnia matowa, gładka, miejscami wzdłużnie biało-włókienkowata, u góry delikatnie biało oprószona, podstawa z białą grzybnią; 20 – 80 x 1 – 5 mm, cylindryczny, podstawa rozszerzona; początkowo pełny, z wiekiem pusty, chrząstkowaty.

space

Pileus olive-yellow to yellow-green, centrally darker, brownish; 10 – 35 mm in diameter, initially campanulate, convex with age expanding to plane, sometimes undulating, at the centre flat or depressed, sometimes domed upward; surface smooth, dull, hygrophanous, translucent-striate at least halfway from the margin, delicately radially streaky-fibrillose when dry; margin incurved for a long time, even or undulating.

space

Stipe olive-brown, towards the base darker; surface dull, smooth, here and there longitudinally white-fibrillose, at the apex delicately white pruinose, base with white mycelium; 20 – 80 x 1 – 5 mm, cylindrical, base enlarged; initially solid, with age hollow, cartilaginous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników różowy. Zarodniki graniaste, w przekroju 5 – 6-kątne, 8 – 12 x 6 – 9 µm.

Spore print rosa. Spores 5 – 6 angled, 8 – 12 x 6 – 9 µm.

występowanie

Nieczęsta. Latem i jesienią, pojedynczo i w grupach w lasach i poza lasami, w ogrodach, parkach w miejscach bogatych w humus, wilgotnych, często wspólnie z pokrzywami.

Rare. Summer-fall, in damp to moist, nutrient-rich soils in and outside forests, in parks or gardens; often together with Urtica dioica.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Inna żółtozielona wieruszka Entoloma chlorophyllum ma bezwonny miąższ, rośnie w podobnych siedliskach; ma bardziej intensywnie zielon zabarwiony kapelusz i zielonkawe blaszki; wyróżnialna mikroskopowo, posiada cheilocystydia.

Close yellow-green Entoloma chlorophyllum has no smell, cap is more intensive green colour and has greenish gills; has cheilocystidia.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20021004.10.02 - Entoloma pleopodium (dzwonkówka cytrynowa); Czechy, Ostrava
021004-10
leg. Marek Snowarski
/Czechy, Ostrava/ #4