grzyby.pl

Entoloma pleopodium (Bull. ex DC.) Noordel.

dzwonkówka cytrynowa
Entoloma icterinum (Fr.) M.M. Moser · Hyporrhodius icterinus (Fr.) J. Schröt. · Nolanea pleopodia (Bull. ex DC.) Gillet · Rhodophyllus icterinus (Fr.) Quél. · Rhodophyllus pleopodius (Bull. ex DC.) Quél.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Entoloma pleopodium (dzwonkówka cytrynowa)
grupa na poboczu drogi w wilgotnym lesie liściastym
Entoloma pleopodium (dzwonkówka cytrynowa)
grupa na poboczu drogi w wilgotnym lesie liściastym

owocnik

Kapelusz oliwkowożółty do żółozielonego, w centrum ciemniejszy, brązowawy; 10-35 mm średnicy, początkowo dzwonkowaty, wypukły z wiekiem rozpostarty, czasem pofałdowany, centrum zwykle płaskie lub zapadnięte, czasem wypukłe; powierzchnia gładka, matowa, higrofaniczna, prześwitująco-prążkowana do połowy lub dalej, delikatnie promieniście pasemkowato-włóknista gdy sucha; brzeg długo podwinięty, równy lub pofalowany.

space

Trzon oliwkowo-brązowy, ku podstawie ciemniejszy; powierzchnia matowa, gładka, miejscami wzdłużnie biało-włókienkowata, u góry delikatnie biało oprószona, podstawa z białą grzybnią; 20-80 x 1-5 mm, cylindryczny, podstawa rozszerzona; początkowo pełny, z wiekiem pusty, chrząstkowaty.

space

Pileus olive-yellow to yellow-green, centrally darker, brownish; 10-35 mm in diameter, initially campanulate, convex with age expanding to plane, sometimes undulating, at the centre flat or depressed, sometimes domed upward; surface smooth, dull, hygrophanous, translucent-striate at least halfway from the margin, delicately radially streaky-fibrillose when dry; margin incurved for a long time, even or undulating.

space

Stipe olive-brown, towards the base darker; surface dull, smooth, here and there longitudinally white-fibrillose, at the apex delicately white pruinose, base with white mycelium; 20-80 x 1-5 mm, cylindrical, base enlarged; initially solid, with age hollow, cartilaginous.

space

zarodniki

Wysyp zarodników różowy. Zarodniki graniaste, w przekroju 5-6-kątne, 8-12 x 6-9 µm.
Spore print rosa. Spores 5-6 angled, 8-12 x 6-9 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Nieczęsta. Latem i jesienią, pojedynczo i w grupach w lasach i poza lasami, w ogrodach, parkach w miejscach bogatych w humus, wilgotnych, często wspólnie z pokrzywami.
Rare. Summer-fall, in damp to moist, nutrient-rich soils in and outside forests, in parks or gardens; often together with Urtica dioica.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Inna żółtozielona wieruszka Entoloma chlorophyllum ma bezwonny miąższ, rośnie w podobnych siedliskach; ma bardziej intensywnie zielon zabarwiony kapelusz i zielonkawe blaszki; wyróżnialna mikroskopowo, posiada cheilocystydia.
Close yellow-green Entoloma chlorophyllum has no smell, cap is more intensive green colour and has greenish gills; has cheilocystidia.

wybrane okazy · selected collections

#4
02 10 04 - 10
leg. Marek Snowarski
/Czechy, Ostrava/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Noordeloos, Machiel E., 1992 — Entoloma s.l. Fungi Europaei 5. [34]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part [26IV]
  • Cetto, B., 1979 — Der grosse Pilzuehrer. Vol. 3 [23III]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Entoloma pleopodium na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-93 316490 CC-15 309470 DD-85 305850 DE-54 361715 DE-75 328176 DE-78 321724 FE-23 332354 GC-01 196436

 ID196436  Entoloma pleopodium; Ogrodniczki, ul Elektryczna, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2011.08.17; na prywatnej posesji, pod krzakiem kiwi ( Aktinidia); czarnoziem wzbogacony kompostem i ściółkowany korą oraz szyszkami dwa owocniki; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/110817/0001, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Jeden z dwóch owocników wysłany do Błażeja Gierczyka i juz gatunek potwierdzony mikroskopowo.


fot. 469810

ID305850 Entoloma pleopodium; , DD-85; 2017.09.25; zakrzaczenie na skwerze miejskim, jaśmin, śnieguliczka; z ziemi grupa kilku owocników; leg. Beata Łyszkowska; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/949276.html

ID309470 Entoloma pleopodium; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.09.05; Dróżka w lesie liściastym z domieszką sosny. Zarośla Symphoricarpos albus.; Humus. Do 10 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustoszowi B. Gierczykowi., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 965785 fot. 965786 fot. 965787 fot. 965788 fot. 965789 fot. 965790

ID316490 Entoloma pleopodium; Puszcza Bukowa, 2,8 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2018.07.21; łęg jesionowy; na ziemi pod obumarłymi jesionami pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1007672.html

 ID321724  Entoloma pleopodium; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2018.09.08; podmokły las liściasty, d±b, buk, grab, lipa, brzoza, jesion, olcha, klon; ziemia/ zagrzebane szcz±tki w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: BGF0006229, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1049963 fot. 1049964 fot. 1049965

ID328176 Entoloma pleopodium; Skrzydlów, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-75; 2019.10.05; zaniedbany park, wiele gatunków drzew (tutaj olsza, leszczyna, kasztan, jesion); ziemia, teren okresowo zalewany (nie w ostatnich latach) pojedynczo; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1116512 fot. 1116513 fot. 1116514

 ID332354  Entoloma pleopodium; Bochotnica, pow. puławski, woj. lubelskie, FE-23; 2019.09.11; zadrzewiony wąwóz lessowy, graby, dęby, osiki; Na ziemi w niecce lessowego wąwozu pojedynczo, kilka owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: BGF0006486, tak
uwagi: fot. 1145184

ID361715 Entoloma pleopodium; 0,5 km S od kol. Karolinów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2022.09.23; obniżenie terenu w dąbrowie -dąb, olcha, leszczyna; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0969 19,2627

fot. 1377250 fot. 1377251 fot. 1377252 fot. 1377253

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji