grzyby.pl

Dichomitus squalens (P. Karst.) D.A. Reid

czarnoporek wrośniakowaty
Coriolellus squalens (P. Karst.) Bondartsev et Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dichomitus Dichomitus Dichomitus DichomitusDichomitusczarnoporek poduszeczkowaty (Dichomitus campestris)