grzyby.pl

Dacrymyces microsporus P. Karst.

łzawnik drobnozarodnikowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dacrymyces Dacrymyces Dacrymyces DacrymycesDacrymycesłzawnik złocistozarodnikowy (Dacrymyces chrysospermus)łzawnik jajowatozarodnikowy (Dacrymyces ovisporus)