Cytidia salicina (talerzyk szkarłatny)
Cytidia salicina (talerzyk szkarłatny)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W zaroślach z wierzbami, w lasach mieszanych ze świerkami i wierzbami; na wiszących i opadłych gałązkach wierzb np. szarej i iwy; sierpień-listopad. Saprotrof.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

#2
05 09 28 - 3
/Czechy, Trebonsko, PR Borkovicka Blata/
#5
03 09 30 - 2
/Tatry, Słowacja, JEC 21/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2168]
    Cytidia salicina (Fr.) Burt. · synonimy: Corticium cruentum (Pers.) J. Schrot.
    uwagi: wg IF Corticium cruentum to synonim Hymenochaete cruenta
    publikacje: Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa 2009a, Ambroziewicz 2009, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Karasiński i in. 2015, Kujawa i in. 2015 , Wojewoda i in. 2016, Kujawa i Gierczyk 2016, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kujawa i in. 2019, Gorczak i in. 2020

znaleziska Cytidia salicina na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-95 195534 180841 154717 DE-45 227411 152979 192952 181293 205855 DE-54 252237 360952 327052 DE-55 195874 177982 179696 352290 208831 207453 352291 351186 257809 229154 252634 320818 DE-56 340279 192955 180773 227044 208675 334831 153694 DE-65 292060 340723 227406 192949 275498 149914 209617 351191 179695 ED-18 277373 FB-69 352761 FG-22 342096 FG-23 195062 FG-33 342637 FG-34 341703 GC-01 262364

 ID149914  Cytidia salicina; 1km S,Bobry,gm.Radomsko, DE-65; 2009.10.18; wierzbowe zarośla na skraju podmokłej niecki; na gałązkach krzaczastej wierzby 150-200 owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/7.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 285929 fot. 285930 fot. 285931 fot. 285932

 ID152979  Cytidia salicina; 1 km N,Żaby,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2009.11.14; liściaste zarośla nad strumieniem; na martwych gałęziach wierzby ponad 40 owocników na kilku gałęziach,w dwóch krzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/7.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 295247 fot. 295248

 ID153694  Cytidia salicina; 1 km NE,Klekowiec, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2009.11.22; liściaste zarośla nad strumieniem-gł.krzaczaste wierzby i kruszyna; na suchych gałęziach wierzbowych dwie grupy po ok.50 owocników;owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/7.12.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
siedlisko
fot. 297582

przykładowe owocniki
fot. 297583 fot. 297584 fot. 297585 fot. 297586

 ID154717  Cytidia salicina; 2,2 km NE, Sokołowo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 2009.12.03; śródleśne obniżenie terenu o podłożu torfowym, porośnięte wierzbą, także młodą brzozą, wokoło sosna, dąb, olsza; gałązki jednej wierzby kilkadziesiąt pozrastanych owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/BK/29.03.10, tak, notatka: mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: N 52°29'46,30" E 17°51'36,48"
nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 5 (na granicy z 4)

zdjęcie owocników: fot. 301089

 ID177982  Cytidia salicina; Łęg,nad Wartą,gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2010.10.12; nadrzeczna wierzba; na martwych gałęziach wierzby kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/7.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st1'38,25"N 19st17'31,31"E

wierzba
fot. 383302

przykładowe owocniki
fot. 383303

 ID179695  (potwierdzenie 149914) Cytidia salicina; 1km S,Bobry,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2010.11.07; wierzbowe zarośla na skraju podmokłej niecki; na gałązkach wierzb dość licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 0' 34,36"N ; 19st 24' 11,97"E

fot. 389277 fot. 389278

W tym roku natrafiłem na drugą grupę owocników (oddaloną ok.600m na lekko pd zach) .Owocniki tej grupy wyrastały na gałęziach powalonej, nadrzecznej [dopływ Warty] wierzby.

fot. 389279 fot. 389280

siedlisko tej nowej grupy
fot. 389281

 ID179696  Cytidia salicina; 1,3 km SW,Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.10.03; grupka drzew (krzaczaste wierzby i czeremchy) nad rzeczką (dopływ Warty, ten sam co w zgłoszeniu 179695); na martwych gałązkach wierzby grupka ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/7.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 0' 58,8"N ; 19st 23' 27,6"E

fot. 389285 fot. 389286

 ID180773  Cytidia salicina; 1 km NE,Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.10.02; liściaste zarośla nad strumieniem-gł.krzaczaste wierzby i kruszyna; na suchych gałęziach wierzbowych dość licznie, ponad 100 owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przybliżone współrzędne 51 01 10,0 ; 19 27 29,8

fot. 392197 fot. 392198 fot. 392199

 ID180841  (potwierdzenie 154717) Cytidia salicina; 2,2 km na NE od Sokołowa , gnieźnieński , wielkopolskie, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 2010.08.08; śródleśne obniżenie terenu o podłożu torfowym, porośnięte wierzbą łozą, także młodą brzozą, wokoło sosna, dąb, olsza; gałęzie wierzby łozy na kilku gałęziach po kilka-kilkanaście owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 5 (na granicy z 4)

owocniki:
fot. 392421

 ID181293  (potwierdzenie 152979) Cytidia salicina; 1 km N,Żaby,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2010.10.05; liściaste zarośla nad strumieniem; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby kilkadziesiąt, podsuszonych już, owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 393668 fot. 393669

 ID192949  (potwierdzenie 149914) Cytidia salicina; 1km S od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2011.10.17; wierzbowe zarośla na skraju podmokłej niecki ( gr.1) i nadrzeczne zadrzewienia nad rz.Widzówką ( gr.2 -ze zgłoszenia 179695 ); na gałązkach wierzb owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą, dość liczne, po ponad 100 owocników w każdej z lokalizacji; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: gr.1
fot. 451820 fot. 451821 fot. 451822

gr.2
fot. 451823 fot. 451824

 ID192952  (potwierdzenie 152979) Cytidia salicina; 1 km N od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2011.10.14; liściaste zarośla nad rz.Widawką; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą, dość liczne, ponad 150 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 3,08" N ; 19st 24' 44,75" E

fot. 451839 fot. 451840 fot. 451841

 ID192955  (potwierdzenie 153694) Cytidia salicina; 1 km NE od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.10.10; liściaste zarośla nad strumieniem; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby owocniki pojedyncze i pozrastane ze sobą, dość liczne, ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 451856 fot. 451857 fot. 451858

ID195062 Cytidia salicina; okolice Polan Surowicznych (nieistniejąca wieś), najbliższa miejscowość Wola Niżna, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-23; 2011.12.18; brzeg potoku Surowica; na powalonej wierzbie, gałąź szczytowa w grupie kilkadziesią owocników na jednej gałęzi; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 463233 fot. 463234 fot. 463235 fot. 463236

 ID195534  Cytidia salicina; Sokołowo, 2,2 km NE, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-95; 2011.11.11; śródleśne obniżenie terenu o podłożu torfowym, porośnięte wierzbą łozą, także młodą brzozą, wokoło sosna, dąb, olsza; gałęzie wierzby łozy licznie, na kilku krzewach po kilka-kilkanaście rozpostartych owocnikó; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, obręb Skorzęcin, leśnictwo Stary Dwór, oddział 5 (na granicy z 4)

to na razie jedyne moje stanowisko C. salicina, sporo łozowisk oglądałam i znajdowałam E. recisa i H. tabacina, a na razie jedynie tu znalazłam C. salicina

siedlisko
fot. 465410
owocniki
fot. 465411 fot. 465412 fot. 465413 fot. 465414

 ID195874  Cytidia salicina; 1,5 km NW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.10.17; pas nadrzecznych wierzb nad rz.Wartą; na gałęziach złamanej wierzby kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/26.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1 ' 24" N i 19st 23' 20" E

fot. 466866 fot. 466867

11.12.2011 natknąłem się na kolejne, jeszcze liczniejsze stanowisko tych grzybków, leżące ok. 650 m na pnwsch, również nad samą Wartą.
fot. 466868 fot. 466869 fot. 466870

 ID205855  (potwierdzenie 152979) Cytidia salicina; 1 km N od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2012.10.07; liściaste zarośla nad Widawką; na martwych gałęziach krzaczastej wierzby ponad 80 owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/JN/12.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 520947 fot. 520948

 ID207453  (potwierdzenie 179696) Cytidia salicina; 1,3 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.10.21; grupka drzew -wierzby i czeremchy nad rzeczką Widzówką; na martwych gałązkach wierzby kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 528202 fot. 528203

 ID208675  (potwierdzenie 153694) Cytidia salicina; osada Brylisko, 1 km NE od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2012.09.16; liściaste zarośla nad strumieniem; na suchych gałęziach wierzbowych grubo ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 534723 fot. 534724

owocniki z 3 października
fot. 534725 fot. 534726 fot. 534727

ID208831 (potwierdzenie 195874) Cytidia salicina; 1,5 km NW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.10.13; pas nadrzecznych wierzb nad rz.Wartą; na gałęziach złamanej wierzby kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 535487 fot. 535488

 ID209617  (potwierdzenie 149914) Cytidia salicina; 1 km S od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2012.10.21; wierzbowe zarośla na skraju podmokłej niecki ( gr.1) i nadrzeczne zadrzewienia nad rz.Widzówką (gr.2); na martwych gałązkach krzewiastych wierzb (gr.1) i na martwych gałęziach powalonej wierzby (gr.2) dość licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: gr.1
fot. 539718 fot. 539719

gr.2
fot. 539720 fot. 539721 fot. 539722 fot. 539723

 ID227044  Cytidia salicina; dawna osada Brylisko, 1,5 km NE od wsi Klekowiec, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2013.10.06; liściaste zarośla nad strumieniem -gł.krzaczaste wierzby; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 616819 fot. 616820 fot. 616821

 ID227406  (potwierdzenie 149914) Cytidia salicina; 1 km S od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2013.10.17; wierzbowe zarośla na skraju podmokłej, śródleśnej niecki i liściaste zadrzewienia nad rz.Widzówką; na martwych gałęziach wierzb licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: grupa z niecki:
fot. 618510 fot. 618511 fot. 618512

grupa znad Widzówki:
fot. 618513 fot. 618514 fot. 618515

 ID227411  (potwierdzenie 152979) Cytidia salicina; 1,3 km N od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2013.10.20; liściaste zarośla nad strumieniem; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 2,5" N i 19st 24' 45,4" E

fot. 618540 fot. 618541

 ID229154  (potwierdzenie 195874) Cytidia salicina; 1,5 km NW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.10.27; pas nadrzecznych wierzb nad rz.Wartą; na gałęziach złamanej wierzby grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 627351

 ID252237  Cytidia salicina; 600 m E od zabudowań wsi Kruplin-Barbarówka, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2014.11.10; liściasta kępa zarośli (gł.krzaczaste wierzby i brzozy) w zagłębieniu terenu między lasami; na martwym pędzie wierzby grupa ponad 30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/JN/30.09.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 48" N i 19st 14' 52,4" E

fot. 725224 fot. 725225

 ID252634  Cytidia salicina; 1,4 km N od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2014.10.12; pas zadrzewień na podmakających łąkach -osiki, brzozy, krzewiaste wierzby; na martwych gałęziach wierzby grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/JN/2.08.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 37,5" N i 19st 18' 4,7" E

fot. 726474 fot. 726475

 ID257809  (potwierdzenie 195874) Cytidia salicina; 1,2 km SE od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.11.09; pas nadrzecznych wierzb nad rz.Wartą ( na prawym brzegu ); na martwych gałęziach wierzb bardzo licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 25,8" N i 19st 23' 21,6" E

fot. 749008 fot. 749009 fot. 749010 fot. 749011 fot. 749012

 ID262364  Cytidia salicina; około 1 km na E od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2014,12,15; stara żwirownia; na martwych gałęziach wierzby w tej lokalizacji owocniki wystepują masowo na kilku stanowiskach (wierzbach); leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005941, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 764314

 ID275498  (potwierdzenie 149914) Cytidia salicina; 1 km S od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2015.09.05; wierzbowe zarośla na skraju podmokłej niecki; na martwych pędach krzewiastych wierzb ponad 100 owocników, w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 820767 fot. 820768 fot. 820769

 ID277373  Cytidia salicina; dolina Długiej, Kalińskie Mosty SW, na granicy rezerwatu, pow. wołomiński, woj. mazowieckie, ED-18; 2013.11.08; nasyp nieistniej±cej kolejki w obrębie łęgów; na młodym, prawie nierozgałęzionym drzewku/krzewie (ok. 2 m) kilkana¶cie w grupie; leg. Łukasz Krajewski; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: zdjęcie:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/619470.html

ID292060 Cytidia salicina; 1,5 km SW od wsi Pieńki Szczepockie, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. łódzkie, DE-65; 2016.10.10; skraj lasu w obniżeniu terenu -olchy, krzewiaste wierzby; na martwych gałęziach wierzby kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 56,5" N i 19st 19' 44,5" E

fot. 882103 fot. 882104

ID320818 Cytidia salicina; 350 m SW od mostu kolejowego na Warcie w m.Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.12.08; niewielki ols w pobliżu Warty -olchy, wierzby, czeremchy; na martwych gałęziach wierzby licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 27" N i 19st 23' 56,5" E

fot. 1042019 fot. 1042020 fot. 1042021 fot. 1042022

ID327052 Cytidia salicina; 0,5 km S od wsi Kijów ( cz.lewobrzeżnej ); gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. łódzkie, DE-54; 2019.10.20; śródleśna niecka porośnięta krzewiastymi wierzbami; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 25,7" N i 19st 16' 12,8" E

fot. 1107687 fot. 1107688 fot. 1107689

ID334831 Cytidia salicina; 1 km N od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2020.08.17; śródleśny ols; na martwych pędach krzewiastej wierzby grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 29" N i 19st 26' 11" E

fot. 1162139 fot. 1162140 fot. 1162141 fot. 1162142 fot. 1162143

ID340279 (potwierdzenie 153694) Cytidia salicina; 1 km NE od wsi Klekowiec; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2020.10.16; liściaste zarośla nad rzeczką -krzewiaste wierzby, olchy, osiki i inne; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 9,8" N 19st 27' 29,7" E

fot. 1194270 fot. 1194271 fot. 1194272

ID340723 (potwierdzenie 149914) Cytidia salicina; 1 km S od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2020.08.17; wierzbowe zarośla na skraju podmokłej, śródleśnej niecki; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby grupa kilkudziesięciu owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1196487 fot. 1196488 fot. 1196489 fot. 1196490

ID341703 Cytidia salicina; Rudawka Jaśliska (Źródliska Jasiołki - rezerwat), pow. krośnieński, woj. małopolskie, FG-34; 2021.01.01; nadrzeczne zarośla z wierzbami; na gałęzi wierzbowej w towarzystwie Exidia recisa, wysoko nad ziemią kilka owocników w grupie; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Nie (wysoko nad ziemią i nie można było dosięgnąć, poza tym na terenie rezerwatu), tak, notatka: nie
uwagi: Zauważyłam je dopiero na zdjęciu z kisielnicą wierzbową
fot. 1202217 fot. 1202218

ID342096 Cytidia salicina; Wilsznia (nieistniejąca wieś), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2021.01.06; dolina potoku Wilsznia; na martwej gałęzi wierzby kilka owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1204592 fot. 1204593 fot. 1204594 fot. 1204595 fot. 1204596

ID342637 Cytidia salicina; Polany Surowiczne (nieistniejąca wieś łemkowska), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2021.01.24; zarośla z wierzbą nad strumieniem na granicy z łąką i starymi drzewami owocowymi; na kawałku gałęzi wierzbowej leżącej na ziemi i na drugiej, marwej gałęzi mocno przechylonej wierzby. po kilkanaście owocników na każdej z tych gałęzi; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1208074 fot. 1208075 fot. 1208076

ID351186 Cytidia salicina; Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.10.14; liściaste zarośla -wierzba, olcha, bez czarny, robinia; na martwej gałęzi wierzby wiszącej na gałęziach innych krzewów grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 50,5" N 19st 25' 34" E

fot. 1277810 fot. 1277811 fot. 1277812 fot. 1277813

ID351191 (potwierdzenie 149914) Cytidia salicina; 1 km SW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2021.10.14; wierzbowe zarośla na skraju śródleśnej, podmokłej niecki; na martwych gałęziach krzewiastych wierzb ponad 100 owocników ( część pozrastana ze sobą ) na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 0' 36,5" N 19st 24' 17,5" E -nowa grupa rosnąca na pn. obrzeżach niecki

fot. 1277861 fot. 1277862 fot. 1277863 fot. 1277864

ID352290 Cytidia salicina; 0,5 km E od wsi Kudłata Wieś; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.11.10; liściasty brzeg boru sosnowego graniczący z podmokłymi łąkami; na martwych gałęziach krzewiastych wierzb grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 23" N 19st 22' 53" E

fot. 1289306 fot. 1289307

ID352291 (potwierdzenie 195874) Cytidia salicina; 1 km NW od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.11.10; pas nadrzecznych wierzb nad Wartą; na gałęziach złamanych wierzb kilkadziesiąt owocników na dwóch wierzbach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1 ' 33,8" N i 19st 23' 54,5" E

gr. 1
fot. 1289314 fot. 1289315 fot. 1289316

gr. 2
fot. 1289317 fot. 1289318

 ID352761  Cytidia salicina; Biebrzański Park Narodowy, Biele Suchowolskie w widłach Biebrzy i Brzozówki, 53 36 31,1 N 23 02 31,7 E, 115 m n.p.m., Karpowicze 3 km N, gm. Suchowola, pow. sokólski, woj. podlaskie, FB-69; 2021.08.27; łozowiska Salicetum pentandro-cinereae; na martwych gałązkach krzewów Salix cinerea licznie, grupami; leg. Łukasz Krajewski & Hubert Piórkowski; det. Łukasz Krajewski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: przy okazji kartowania roślinności
fot. 1293437 fot. 1293438

ID360952 Cytidia salicina; 1 km SW od wsi Jankowice; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2022.08.07; las mieszany nad Wartą; płytka niecka po dawnym korycie; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby kilkadziesiąt owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 12" N 19st 15' 1,2" E

fot. 1370697 fot. 1370698 fot. 1370699 fot. 1370700 fot. 1370701

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji