grzyby.pl

Mutatoderma mutatum (Peck) C.E. Gómez

strzępkoskórka zmienna
Hyphoderma mutatum (Peck) Donk [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na kłodach i opadłych gałęziach drzew liściastych np. grabów, buków, osik i lip.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[2837]
    Hyphoderma mutatum (Peck) Donk — wg Index Fungorum: Mutatoderma mutatum (Peck) C.E. Gómez · publikacje: Flisińska 2004, Gierczyk i in. 2009, Karasiński 2009a (as: Mutatoderma mutatum), Karasiński i in. 2015 , Karasiński 2016, Krotoski 2012, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2019a, Ślusarczyk 2019, Kujawa i in. 2019, Kujawa i in. 2020 (as: Mutatoderma mutatum)

znaleziska Mutatoderma mutatum na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 366755

ID366755 Mutatoderma mutatum; Wzgórza Bukowe (rez. Osetno), 2,1 km na SW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2023.01.13; kwaśna buczyna; na korze pnia obumarłego Fagus sylvatica kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1407977.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji