grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Conocybe brunneidisca (Murrill) Hauskn.

GREJ: ID276565 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID276565 (© autora fot.)
GREJ: ID276565 (© autora fot.)