grzyby.pl

Conocybe brachypodii (Velen.) Hauskn. et Svrček

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Conocybe Conocybe Conocybe ConocybeConocybestożkówka omączonotrzonowa (Conocybe spicula)stożkówka białotrzonowa (Conocybe albipes)