grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Conocybe albipes (G.H. Otth) Hauskn.

stożkówka białotrzonowa
Conocybe apala (Fr.) Arnolds var. albipes (Hauskn.) Arnolds