jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Clitopilus pinsitus (Fr.) Joss.

bruzdniczek krótkotrzonowy