grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Clitopilus daamsii Noordel.

Clitopilus Clitopilus Clitopilus ClitopilusClitopilusbruzdniczek krótkotrzonowy (Clitopilus pinsitus)