literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Barkman & de Vries (1993)[2605]Barkman & de Vries (1993) Check-list of fungi recorded in the juniper brushwood on the abandoned farmland in the Jelonka Reserve during 1971-1977 years.[2605], Bujakiewicz (1997)[2644]Bujakiewicz (1997) Macromycetes occurring in the Violo odoratae–Ulmetum campestris in the Bielinek Reserve on the Odra river.[2644], Bujakiewicz (2004)[1339]Bujakiewicz (2004) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego. W: Wołoszyn B. W., Jaworski A., Szwagrzyk J. (red.). Babiogórski Park Narodowy. Monografia Przyrodnicza: 215-257[1339], Bujakiewicz (2018)[1344]Bujakiewicz (2018) Grzyby wielkoowocnikowe Babiogórskiego Parku Narodowego.[1344], Bujakiewicz & Fiebich (1992)[2647]Bujakiewicz & Fiebich (1992) Udział ekologiczny grup macromycetes w płatach olsu w Wielkopolskim Parku Narodowym.[2647], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Bujakiewicz i Stefaniak (2009)[1349]Bujakiewicz i Stefaniak (2009) Udział macromycetes w fitocenozach leśnych rezerwatu "Las Liściasty w Promnie" (nadleśnictwo Czerniejewo). Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, 58: 137-170[1349], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Flisińska & Sałata (1991)[2792]Flisińska & Sałata (1991) Materiały do poznania flory grzybów wielkoowocnikowych (macromycetes) kilku regionów południowo-wschodniej Polski.[2792], Gierczyk & Kujawa (2020)[1487]Gierczyk & Kujawa (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland).[1487], Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Holec et al. (2019)[1593]Holec et al. (2019) Macrofungi on fallen oak trunks in the Białowieża Virgin Forest - ecological role of trunk parameters and surrounding vegetation.[1593], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kudławiec (2016)[1740]Kudławiec (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów.[1740], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2015)[1778]Kujawa et al. (2015) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park. Park. Part IV. Macromycetes – new data and the synthesis.[1778], Kujawa et al. (2017)[1781]Kujawa et al. (2017) Różnorodność wielkoowocnikowych grzybów agarykoidalnych, boletoidalnych i hypogeicznych Puszczy Białowieskiej – założenia projektu i wstępne wyniki.[1781], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Nita & Bujakiewicz (2007)[2012]Nita & Bujakiewicz (2007) Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2012], Nita & Bujakiewicz (2009)[2013]Nita & Bujakiewicz (2009) Riparian and alder forests - shelters for rare and thd threatened macromycetes.[2013], Pietras et al. (2016)[2079]Pietras et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe.[2079], Ronikier (2012)[2144]Ronikier (2012) Fungi of the Sarnia Skała massif in the Tatra Mountains (Poland).[2144], Skirgiełło et al. (1997)[3353]Skirgiełło et al. (1997) Aphyllophorales, Boletales, Agaricales, Russulales, Lycoperdales, Sclerodermatales, Nidulariales, Phallales, Dacrymycetales, Tremellales, Auriculariales .[3353], Szczepkowski et al. (2009)[2327]Szczepkowski et al. (2009) Nowe stanowiska i nowe substraty suchogłówki korowej Phleogena faginea (Fr.) Link w Polsce.[2327], Szczepkowski et al. (2022)[2339]Szczepkowski et al. (2022) Fungi occurring in norway spruce wood decayed by Heterobasidion parviporum in Puszcza Borecka stands (Northeastern Poland).[2339], Ślusarczyk (2012)[2389]Ślusarczyk (2012) Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2389], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2003)[1146]Wojewoda (2003) Checklist of Polish larger Basidiomycetes.[1146]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:08 1 znaleziska Clitopilus hobsonii (bruzdniczek malutki) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB31 333177 AB93 302660 328151 370781 AB94 126171 281263 281269 281270 298804 AC12 351973 AC27 363863 BB01 225576 CB10 375016 CB59 371273 CC15 308746 323253 DA80 126225 DA82 374865 DE46 374273 DE55 280695 DE78 274155 299543 299544 DE95 298680 EC25 363920 EC46 320599 ED45 294830 GC01 252294 275984

ID 126 171 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,3 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 21 gru 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na krawędzi łęgu jesionowo-olszowego nad strumieniem Trawna, na częściowo obumarłym grabie o obwodzie 117 cm, pojedynczo i w grupach, łącznie kilkadziesiąt owocników, w większości bardzo młodych; leg. Grazyna Domian, det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BF/GD/081221/0100; uwagi: Bruzdniczek malutki; fot.229130 fot.229131; Na tym samym grabie rośnie suchogłówka korowa ID 120012! oraz odgiętka czarniawa ID 122412! [notatka: tak] [fotografie: tak];

229130
229131

ID 126 225 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Gdańsk Oliwa ul.Chełmońskiego przy byłym pomniku Janka Krasickiego, DA80; data zbioru: 27 lut 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Osiedle mieszkaniowe, Na żywym lilaku?bzie?, kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Ronikier; rev. Anna Ronikier 15 sty 2009; eksykat: tak, KRAM F-46931; uwagi: fot.223800 [notatka: tak https://www.bio-forum.pl:80/messages/33/152247.html] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

223800

ID 225 576 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: 1 km S od Kołobrzeg-Podczele, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 16 sie 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z domieszką dębów, Na leżącym płacie kory od strony przyległej do gruntu, gromadnie; leg. Tadeusz Twardy, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/120816/0002; uwagi: fot.610016 fot.610017; Wątek:; [bf:505835] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 505835 ;

ID 252 294 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: kilkaset metrów na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 16 gru 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, z niewielkim udziałem innych, między innymi jałowca, na korze żywych jałowców, zawsze tuż nad ziemią, na kilku jałowcach, zawsze po jednej lub zaledwie kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131215/0001; uwagi: [bf:634128]; Uwaga B. Gierczyk!: W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej Kujawa et al. 2019! stanowisko określono jako "0,5 km E od Ogrodniczek". [notatka: nie] [fotografie: tak w wątku]; związane wątki bio-forum.pl: 634128 ;

ID 274 155 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 13 wrz 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (buk, dąb, grab, jawor, lipa), gałąź, licznie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/140913/0003; uwagi: fot.814560 [notatka: nie] [fotografie: tak];

814560

ID 275 984 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Skraj Puszczy Knyszynskiej, okolice Pólka, gm. Supraśl, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 15 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na dolnej stronie leżącego na ziemi, mocno zbutwiałego kloca brzozowego, kilkanaście sztuk w jednek grupce; leg. Mirosław Gryc, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131115/0001; uwagi: fot.622854; [bf:622852] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 622852 ;

ID 280 695 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: 500 m S od końcowych zabudowań na ul.Dąbrowskiej, Radomsko; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 55,25" N i 19st 25' 26,5" E], DE55; data zbioru: 27 cze 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las mieszany, na pniu powalonej, martwej topoli, grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/150627/0001; uwagi: [bf:768090] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 768090 ;

ID 281 263 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,8 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 8 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na pniu martwego buka, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/151108/0002; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:818571] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 818571 ;

ID 281 269 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,9 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 22 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na drewnie bukowym, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/151122/0002; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:819036] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 819036 ;

ID 281 270 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,6 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 22 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na starym owocniku Fomes fomentarius i na martwym pniu buka, w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/151122/0001; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:819046] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 819046 ;

ID 294 830 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Las Młochowski, Młochów, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED45; data zbioru: 22 wrz 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: dąb, sosna + świerk (+ GB, KRU, AK), na patykach i liściach, kilka owocników; leg. ala mikołaj, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/150922/0010; uwagi: fot.894368 [notatka: [bf:787291]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 787291 ;

ID 298 680 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE95; data zbioru: 25 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowy z dębem i grabem, drewno, licznie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000654; uwagi: fot.914848 fot.914849 [notatka: nie] [fotografie: tak];

914848
914849

ID 298 804 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,5 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 7 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy okrajek lasu liściastego, na starym, przemoczonym ręczniku, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000758; uwagi: fot.915565; [bf:866406] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 866406 ;

ID 299 543 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 19 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (dąb, buk, grab, jawor), teren podmokły, kłoda Fraxinus, w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000620; uwagi: fot.919141 [notatka: nie] [fotografie: tak];

919141

ID 299 544 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE78; data zbioru: 18 paź 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (dąb, buk, grab, jawor, jesion), teren podmokły, pień Tilia, w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000619; uwagi: fot.919145 [notatka: nie] [fotografie: tak];

919145

ID 302 660 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 1,9 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 5 cze 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: mokradło źródliskowe, na gałęzi Gb, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001297; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:928146] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 928146 ;

ID 308 746 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 30 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zabudowane siedlisko rolne., Płyta pilśniowa - element zużytego tapczanu., Gromadnie - około 20 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002466; uwagi: [bf:809579]. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 809579 ;

ID 320 599 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park), pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC46; data zbioru: 9 gru 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie parkowe, leżący pień liściastego, masowo; leg. Romuald Tomaszewski, det. B.Gierczyk na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1040147] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1040147 ;

ID 323 253 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 21 lis 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Śródpolny, zadrzewiony rów melioracyjny, Próchno wewnątrz pnia jesionu, 6 owocników; leg. Przemysław Drzewiecki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0003938; uwagi: [bf:822671] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 822671 ;

ID 328 151 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,7 km na NE od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 9 gru 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowo-jesionowy, na odziomku wywrotu jesionowego, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1116231 fot.1116232 fot.1116233 fot.1116234; zarodniki: 7,2-9,5 µm x 4,4-5,7 µm średnio: 7,9 x 5,0 µm!, Q: 1,3-1,8 średnio 1,6!; fot.1116235 fot.1116236 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1116231
1116232
1116233
1116234
1116235
1116236

ID 333 177 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Wyspa Uznam, 1,2 km na SW od Stacji Nautycznej Karsibór, pow. M. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, AB31; data zbioru: 11 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na odziomku Bk, w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grażyna Domian, Marcin Lożek, det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1150748 fot.1150749 fot.1150750 fot.1150751 fot.1150752 fot.1150753 fot.1150754 fot.1150755 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1150748
1150749
1150750
1150751
1150752
1150753
1150754
1150755

ID 351 973 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 2,3 km na SW od Dębogór, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC12; data zbioru: 28 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na kłodzie Acer platanoides, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1285945 fot.1285946 fot.1285947 fot.1285948; zarodniki: 7,4-10 x 4,4-5,6 µm średnio 8,4 x 5,0 µm!, Q: 1,5-2,0 średnio 1,7!:; fot.1285949; cheilocystydy:; fot.1285950 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1285945
1285946
1285947
1285948
1285949
1285950

ID 363 863 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Równina Pyrzycka (prop. rez. Janowskie Murawy w Barlineckim PK), 0,5 km na SE od Janowa, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC27; data zbioru: 28 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd, na kłodzie Betula pendula, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1393401 fot.1393402 fot.1393403 fot.1393404; Zarodniki: 6,5-8,4 x 4,1-5,1 µm średnio 7,7 x 4,5 µm!, Q: 1,5-1,9 średnio 1,7!:; fot.1393405; zapach mączny [notatka: tak] [fotografie: tak];

1393401
1393402
1393403
1393404
1393405

ID 363 920 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: ok. 2 km na N od Mchowa, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 6 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszkami, martwa gałąź wierzbowa, kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1393633 fot.1393634 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1393633
1393634

ID 370 781 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (SzPK "Puszcza Bukowa), 2,8 km NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 10 sie 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1464909 fot.1464910 fot.1464911; zarodniki: 6,6-8,5 x 4,2-5,2 µm średnio 7,3 x 4,7 µm!:; fot.1464912; cheilocystydy:; fot.1464913 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1464909
1464910
1464911
1464912
1464913

ID 371 273 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Wierzbiny k. Skórcza, Bory Tucholskie, łódka na jez. Siekierki, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB59; data zbioru: 15 lip 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotna szmata w przeciekającej łódce, szmata, masowo; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1450035]; fot.1470910 fot.1470911 fot.1470912 fot.1470913 fot.1470914 fot.1470915 fot.1470916 fot.1470917 fot.1470918 fot.1470919 fot.1470920 fot.1470921 fot.1470922; obraz z wysuszonego preparatu następnego dnia; fot.1470923 fot.1470924 fot.1470925 [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1450035 ;

ID 374 273 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: 0,5 km SW od stacji kolejowej Blok Dobryszyce; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 7' 9,2" N i 19st 26' 30,6" E], DE46; data zbioru: 7 sie 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany przy linii kolejowej -dęby, brzozy, sosny i in., na mocno zmurszałej dębowej gałęzi leżącej na ziemi, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0011495; uwagi: [bf:867175] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 867175 ;

ID 374 865 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Gdańsk-Świbno, nad Przekopem Wisły, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 19 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg osikowo-wierzbowy z dębem, jaworem, klonem, lipą, na liściastej kłodzie, lipa, jawor?, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1506025 fot.1506026 fot.1506027 fot.1506028 fot.1506029 fot.1506030 fot.1506031 fot.1506032 fot.1506033 fot.1506034 fot.1506035 fot.1506036 [fotografie: tak];

1506025
1506026
1506027
1506028
1506029
1506030
1506031
1506032
1506033
1506034
1506035
1506036

ID 375 016 oznaczenie: Clitopilus hobsonii; lokalizacja: Męciny, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie [N 54.0841, E 17.1338], CB10; data zbioru: 3 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, leżący fragment korowiny brzozy, kilkadziesiąt owocników po obu stronach; leg. det. Marcin Lożek; eksykat: tak; uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1510062.html; związane wątki bio-forum.pl: 1510062 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji