grzyby.pl
GREJ

Clitopilus hobsonii (Berk. & Broome) P.D. Orton

bruzdniczek malutki
Clitopilus Clitopilus Clitopilus ClitopilusClitopilusbruzdniczek krótkotrzonowy (Clitopilus pinsitus)bruzdniczek największy (Clitopilus prunulus)
Clitopilus hobsonii (bruzdniczek malutki)
powierzchnia kapelusza; 27.09.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Clitopilus hobsonii (bruzdniczek malutki)
Clitopilus hobsonii (bruzdniczek malutki)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060927.11.06 - Clitopilus hobsonii (bruzdniczek malutki); Puszcza Białowieska
060927-11
/Puszcza Białowieska/ #3