literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1631]
    Clitopilus hobsonii (Berk. & Broome) P.D. Orton · synonimy: C. pleurotelloides (Kühner) Joss., Claudopus variabilis (Pers.) Gillet ss. Fayod non al., P. hobsonii (Berk. & Broome) Sacc.
    publikacje: Flisińska 2004, Bujakiewicz 2004, Nita i Bujakiewicz 2007, Bujakiewicz i Stefaniak 2009, Szczepkowski i in. 2009, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Nita i Bujakiewicz 2009, Kujawa i Gierczyk 2011a, Ronikier 2012, Ślusarczyk 2012, Kujawa i in. 2012b, Gierczyk i in. 2014 , Karasiński i in. 2015, Kudławiec 2015, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2015a, Gierczyk i in. 2015a , Pietras i in. 2016a, Kujawa i in. 2017, Gierczyk i in. 2018a, Bujakiewicz 2018, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Holec i in. 2019a, Kudławiec 2016, Kujawa i in. 2019, Gierczyk i Kujawa 2020, Gierczyk i in. 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Szczepkowski i in. 2022

znaleziska Clitopilus hobsonii na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-31 333177 AB-93 328151 302660 AB-94 281270 126171 281269 281263 298804 AC-12 351973 AC-27 363863 BB-01 225576 CC-15 308746 323253 DA-80 126225 DE-55 280695 DE-78 274155 299544 299543 DE-95 298680 EC-25 363920 EC-46 320599 ED-45 294830 GC-01 252294 275984

 ID126171  Clitopilus hobsonii; Puszcza Bukowa, 2,3 km na NE od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.12.21; na krawędzi łęgu jesionowo-olszowego nad strumieniem Trawna; na częściowo obumarłym grabie o obwodzie 117 cm pojedynczo i w grupach, łącznie kilkadziesiąt owocników, w większości bardzo młodych; leg. Grazyna Domian; det. Anna Kujawa; eksykat: BGF/BF/GD/081221/0100, tak, notatka: tak
uwagi: Bruzdniczek malutki
fot. 229130 fot. 229131

Na tym samym grabie rośnie suchogłówka korowa (ID 120012) oraz odgiętka czarniawa (ID 122412)

 ID126225  Clitopilus hobsonii; Gdańsk Oliwa ul.Chełmońskiego przy byłym pomniku Janka Krasickiego, DA-80; 2008.02.27; Osiedle mieszkaniowe; Na żywym lilaku?bzie? kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Anna Ronikier; weryfikował: Anna Ronikier, 2009.01.15; eksykat: tak, KRAM F-46931, tak, notatka: tak https://www.bio-forum.pl:80/messages/33/152247.html; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/223800.jpg

 ID225576  Clitopilus hobsonii; 1 km S od Kołobrzeg-Podczele, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB-01; 2012.08.16; Buczyna z domieszką dębów; Na leżącym płacie kory od strony przyległej do gruntu gromadnie; leg. Tadeusz Twardy; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/TT/120816/0002, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 610016 fot. 610017
Wątek:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/505835.html

 ID252294  Clitopilus hobsonii; kilkaset metrów na E od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-01; 2013.12.16; las sosnowy, z niewielkim udziałem innych, między innymi jałowca; na korze żywych jałowców, zawsze tuż nad ziemią na kilku jałowcach, zawsze po jednej lub zaledwie kilka sztuk; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131215/0001, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: link do wątku

Uwaga (B. Gierczyk): W pracy Grzyby Puszczy Knyszyńskiej (Kujawa et al. 2019) stanowisko określono jako "0,5 km E od Ogrodniczek".

 ID274155  Clitopilus hobsonii; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2014.09.13; las liściasty (buk, dąb, grab, jawor, lipa); gałąź licznie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/KK/140913/0003, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 814560

 ID275984  Clitopilus hobsonii; Skraj Puszczy Knyszynskiej, okolice Pólka, gm. Supraśl, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2013.11.15; las mieszany; na dolnej stronie leżącego na ziemi, mocno zbutwiałego kloca brzozowego kilkanaście sztuk w jednek grupce; leg. Mirosław Gryc; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/131115/0001, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/622854.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/622852.html

 ID280695  Clitopilus hobsonii; 500 m S od końcowych zabudowań na ul.Dąbrowskiej, Radomsko; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2015.06.27; podmokły las mieszany; na pniu powalonej, martwej topoli grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/JN/150627/0001, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 55,25" N i 19st 25' 26,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/768090.html

 ID281263  Clitopilus hobsonii; Puszcza Bukowa, 1,8 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.11.08; kwaśna buczyna; na pniu martwego buka w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/151108/0002, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/818571.html

 ID281269  Clitopilus hobsonii; Puszcza Bukowa, 1,9 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.11.22; kwaśna buczyna; na drewnie bukowym w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/151122/0002, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/819036.html

 ID281270  Clitopilus hobsonii; Puszcza Bukowa, 1,6 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2015.11.22; żyzna buczyna; na starym owocniku Fomes fomentarius i na martwym pniu buka w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GD/151122/0001, tak, notatka: tak
uwagi: gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/819046.html

 ID294830  Clitopilus hobsonii; Las Młochowski, Młochów, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-45; 2015.09.22; las mieszany: dąb, sosna + świerk (+ GB, KRU, AK); na patykach i liściach kilka owocników; leg. ala mikołaj; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/AM/150922/0010, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/787291.html
uwagi: fot. 894368

 ID298680  Clitopilus hobsonii; Złoty Potok, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-95; 2015.10.25; las bukowy z dębem i grabem; drewno licznie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000654, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 914848 fot. 914849

 ID298804  Clitopilus hobsonii; Puszcza Bukowa, ok. 1,5 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.08.07; wielogatunkowy okrajek lasu liściastego; na starym, przemoczonym ręczniku w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000758, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 915565
https://www.bio-forum.pl/messages/33/866406.html

 ID299543  Clitopilus hobsonii; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2015.12.19; las liściasty (dąb, buk, grab, jawor), teren podmokły; kłoda Fraxinus w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000620, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 919141

 ID299544  Clitopilus hobsonii; Budzów, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-78; 2015.10.18; las liściasty (dąb, buk, grab, jawor, jesion), teren podmokły; pień Tilia w grupie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0000619, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 919145

 ID302660  Clitopilus hobsonii; Puszcza Bukowa, ok. 1,9 km na N od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2017.06.05; mokradło źródliskowe; na gałęzi Gb w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0001297, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/928146.html

 ID308746  Clitopilus hobsonii; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.11.30; Zabudowane siedlisko rolne.; Płyta pilśniowa - element zużytego tapczanu. Gromadnie - około 20 owocników.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0002466, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum.

ID320599 Clitopilus hobsonii; Krasne,gm.Krasne (park), pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-46; 2018.12.09; zadrzewienie parkowe; leżący pień liściastego masowo; leg. Romuald Tomaszewski; det. B.Gierczyk na podstawie zdjęć; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1040147.html

 ID323253  Clitopilus hobsonii; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.11.21; Śródpolny, zadrzewiony rów melioracyjny; Próchno wewnątrz pnia jesionu 6 owocników; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0003938, tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum

ID328151 Clitopilus hobsonii; Puszcza Bukowa, 0,7 km na NE od Wysokiej Gryfińskiej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2019.12.09; łęg olszowo-jesionowy; na odziomku wywrotu jesionowego w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1116231 fot. 1116232 fot. 1116233 fot. 1116234
zarodniki: 7,2-9,5 µm x 4,4-5,7 µm (średnio: 7,9 x 5,0 µm), Q: 1,3-1,8 (średnio 1,6)
fot. 1116235 fot. 1116236

ID333177 Clitopilus hobsonii; Wyspa Uznam, 1,2 km na SW od Stacji Nautycznej Karsibór, pow. M. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, AB-31; 2020.07.11; kwaśna buczyna; na odziomku Bk w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grażyna Domian, Marcin Lożek; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1150748 fot. 1150749 fot. 1150750 fot. 1150751 fot. 1150752 fot. 1150753 fot. 1150754 fot. 1150755

ID351973 Clitopilus hobsonii; Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 2,3 km na SW od Dębogór, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-12; 2021.10.28; grąd; na kłodzie Acer platanoides w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1285945 fot. 1285946 fot. 1285947 fot. 1285948
zarodniki: 7,4-10 x 4,4-5,6 µm (średnio 8,4 x 5,0 µm), Q: 1,5-2,0 (średnio 1,7):
fot. 1285949
cheilocystydy:
fot. 1285950

ID363863 Clitopilus hobsonii; Równina Pyrzycka (prop. rez. Janowskie Murawy w Barlineckim PK), 0,5 km na SE od Janowa, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-27; 2022.10.28; grąd; na kłodzie Betula pendula kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1393401 fot. 1393402 fot. 1393403 fot. 1393404
Zarodniki: 6,5-8,4 x 4,1-5,1 µm (średnio 7,7 x 4,5 µm), Q: 1,5-1,9 (średnio 1,7):
fot. 1393405
zapach mączny

ID363920 Clitopilus hobsonii; ok. 2 km na N od Mchowa, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2022.11.06; bór sosnowy z domieszkami; martwa gałąź wierzbowa kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1393633 fot. 1393634

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji