Tx: 1538
grzyby.pl

Boreostereum radiatum (Peck) Parmasto

ciemnoskórnik północny
Stereum radiatum Peck
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Domański (1991)[1064]Domański (1991) Grzyby (Mycota). T. 21. Podstawczaki (Basidiomycetes). Bezblaszkowce (Aphyllophorales). Skórnikowate (Stereaceae), pucharkowate (Podoscyphaceae),[1064], Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509], Gierczyk et al. (2019)[1510]Gierczyk et al. (2019) XXIV Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1510], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Jahn (1971)[2870]Jahn (1971) Stereoide Pilze in Europa (Stereaceae Pil. Emend. Parm. u. a., Hymenochaete). Mit besonderer Berücksichtigung ihres Vorkommens in der Bundesrepublik Deutschland.[2870], Karasiński (2014)[1640]Karasiński (2014) Puszczańskie rarytasy.[1640], Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Pilát (1950)[3109]Pilát (1950) Contribution to the knowledge of the Hymenomycetes of Białowieża virgin forests in Poland.[3109] (as Stereum carpaticum), Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Szczepkowski et al. (2010)[2349]Szczepkowski et al. (2010) XVI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej - ogólna charakterystyka zgromadzonych grzybów.[2349], Yurchenko et al. (2023)[3748]Yurchenko et al. (2023) New occurrences of the rare fungus Boreostereum radiatum in Poland.[3748]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji