grzyby.pl

Boreostereum radiatum (Peck) Parmasto

ciemnoskórnik północny
Stereum radiatum Peck
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Gloeophyllaceae Gloeophyllaceae Gloeophyllaceae GloeophyllaceaeGloeophyllaceaeniszczyca (Gloeophyllum)czyreniówka rozpostarta (Donkioporia expansa)