grzyby.pl

Aleurodiscus amorphus (Pers.) Rabenh.

tarczówka bezkształtna
Aleurodiscus amorphus (Pers.: Fr.) J. Schröt. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Aleurodiscus amorphus (tarczówka bezkształtna)
Aleurodiscus amorphus (tarczówka bezkształtna)
Aleurodiscus amorphus (tarczówka bezkształtna)
W lasach, rzadko w parkach, Na niedawno zamarłych, wiszących lub opadłych gałęziach, rzadko na pniach, głównie jodły, rzadko na świerku, także na egzotycznych drzewach iglastych z tych rodzajów oraz na daglezji.

space

Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[1244]
    Aleurodiscus amorphus (Pers.) J. Schrot. — wg Index Fungorum: A. amorphus Rabenh. · publikacje: Flisińska 2004, Szkodzik 2005, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Łuszczyński 2000a, Flisińska 2000a, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Kujawa i Gierczyk 2007, Łuszczyński 2008, Chlebicki 2008a, Bodziarczyk i Chachuła 2008, Gierczyk i in. 2009, Wojewoda 2008, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Kujawa i Gierczyk 2013a, Kozłowska i in. 2015, Kujawa i in. 2016, Wojewoda i in. 2016, Kujawa i Gierczyk 2016, Chachuła i in. 2018, Gierczyk i in. 2018b, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Kujawa i in. 2019

znaleziska Aleurodiscus amorphus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CA-89 276972 CE-16 209249 CE-27 280458 195983 209043 CE-28 280461 280487 280490 280481 280486 280489 280491 280460 280480 CE-37 195981 280493 195978 208853 195483 CE-38 280492 DD-95 277174 DE-56 162087 196645 358641 208283 182270 258544 274151 DE-57 281362 DF-98 188944 EG-15 40448 EG-33 76003 FG-20 357220 FG-21 331528 196655 FG-24 196667 FG-28 40428 FG-33 179122 182129 FG-34 355793 357877 GC-01 279339

 ID40428  Aleurodiscus amorphus; Rezerwat, FG-28; 2006.08.26; Las jodłowy; Jodła o obwodzie na wysokości 1,3m - 15cm, martwa Trzy skupienia po kilkadziesiąt owocników na jednym drzewku.; leg. Piotr Chachuła; det. Marcin Piątek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 28/PC/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Z tym gatunkiem spotkałem się tam tylko ten jeden raz.

fot. 50974

 ID40448  Aleurodiscus amorphus; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 2005.04.02; las mieszany (jodła, świerk, jawor, jarząb, dąb, grab, brzoza); gałęzie (prawdopodobnie jodłowe) grupa owocników; leg. Sebastian Pintscher; det. Sebastian Pintscher; eksykat: 050402-12a fung. S. Pintscher, nie, notatka: tak, 050402-12a; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi:

 ID76003  Aleurodiscus amorphus; Macelowa Góra, Pieniński Park Narodowy, EG-33; 2007.09.02; Dentario glandulosae-Fagetum abietetosum var. typicum; na gałazkach jodły 8 owocników w małych grupach; leg. Piotr Chachuła; det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/PC/6.02.12, nie, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Exp-NE, nachylenie-30st, N 49st24'38,9", E 20st23'14,1", H-606 m n.p.m.
Owocniki 3-4 mm średnicy, pomarańczowe z jasną obwódką

Habitat
fot. 118264

 ID162087  Aleurodiscus amorphus; 200-300m S leśn.Strzałków, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.02.21; las mieszany-jodła,dąb,buk,brzoza i inne; na gałązkach jodłowych,zarówno na spadłych,luźno leżących na ziemi,jak i na powalonych jodłach przeważnie w grupkach kilku- i kilkunastoowocnikowych; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/19.04.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 325282 fot. 325283

 ID179122  Aleurodiscus amorphus; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2010.10.30; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na gałęzi jodłowej kilkanaście owocników; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/AH/9.02.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 386719 fot. 386720 fot. 386721 fot. 386722 fot. 386723

 ID182129  Aleurodiscus amorphus; las w okolicy Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2011.01.16; las jodłowo bukowy z domieszkami innych drzew i krzewów; na leżącej gałęzi jodłowej naliczyłam 8 owocników i towarzysto Tremella sp.; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0001427, tak, notatka: nie
uwagi: w tym samym lesie, jakieś 0,5 km od obecnego stanowiska już ten gatunek zgłosiłam.
fot. 395629 fot. 395630 fot. 395631

UWAGA (B. Gierczyk): Owocniki Tremella sp. w przesłanym materiale nie zachowały się.

 ID182270  (potwierdzenie 162087) Aleurodiscus amorphus; 200-300m S, leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.10.27; las mieszany-jodła,dąb,buk,brzoza i inne; na gałązkach powalonych jodeł dość licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 395953 fot. 395954 fot. 395955

 ID188944  Aleurodiscus amorphus; Jasienica (gmina Sułkowice), pow. myślenicki, woj. małopolskie, DF-98; 2011.07.26; las jodłowy; na opadłych gałązkach, prawdopodobnie jodłowych kilka owocników na jednej gałązce; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/WC/1.09.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 432399 fot. 432400
mikro
fot. 432401

ID195483 Aleurodiscus amorphus; 1 km na E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.30; las jodłowy, z domieszką świerka, brzozy, osiki, sosny; na opadłej, suchej gałęzi jodły w grupie, kilka owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 237. Lokalizacja, jak przy zgłoszeniu ID: 195480. Gmina Bolesławiec.
fot. 465128 fot. 465129 fot. 465130

ID195978 Aleurodiscus amorphus; 1,2 km na N od zabudowań Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.01.07; las jodłowy, z domieszką świerka, brzozy, sosny; na leżących gałęziach jodłowych w grupie, masowo, na licznych gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 244. Gmina Bolesławiec.
fot. 467411 fot. 467412 fot. 467413

ID195981 Aleurodiscus amorphus; 700 m na N od zabudowań Przywór., pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.01.12; las jodłowy, rzadko świerki; na leżących gałęziach jodły w grupie, na wielu gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 194. Gmina Wieruszów. Odległość podano do najbliższej miejscowości, ale w innej gminie.
fot. 467423 fot. 467424

ID195983 Aleurodiscus amorphus; 1,1 km na E od zabudowań Pieczysk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2012.01.12; las jodłowy, rzadko świerki i sosny; na leżącej gałęzi jodły w grupie, w wielu miejscach gałęzi; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 181. Gmina Wieruszów.
fot. 467436 fot. 467437

 ID196645  (potwierdzenie 162087) Aleurodiscus amorphus; 200-300m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.12.29; las mieszany -jodła, dąb, buk, brzoza i inne; na gałęziach złamanej jodły licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: fot. 470626 fot. 470627 fot. 470628

 ID196655  Aleurodiscus amorphus; las między Mszaną, a Ropianką, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-21; 2012.01.22; głównie jodła z domieszkami buka , leszczyny, osiki; na martwych gałęziach jodłowych masowo, na wielu jodłach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: ZBŚRiL PAN, 5/AH/6.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: Z moich obserwacji wynika, że owocniki występują wysoko na gałęziach i ze względu na to są bardzo często przeoczane. Występują na wielu drzewach.

fot. 470820 fot. 470821 fot. 470822 fot. 470823 fot. 470824

 ID196667  Aleurodiscus amorphus; okolice miejscowości Puławy (Wernejówka), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-24; 2012.01.01; zagajnik jodłowy; na pniach martwych, niedużych jodeł na 2 drzewach masowo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: ZBŚRiL PAN, 2/AH/10.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 470887 fot. 470888 fot. 470889

 ID208283  Aleurodiscus amorphus; 200-300m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2012.11.11; las mieszany -jodła, dąb, buk, brzoza i inne; na jodłowych gałęziach w kupie chrustu kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 13/JN/26.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 7" N i 19st 30" 41,5" E

fot. 532127 fot. 532128

ID208853 Aleurodiscus amorphus; 850 na N-E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2012.12.23; las jodłowy, z domieszką sosny, rzadko buk; na suchej, złamanej, młodej jodle w grupie, w jednym miejscu - kilkanaście owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 979. Gmina Bolesławiec.
fot. 535663 fot. 535664 fot. 535665

ID209043 Aleurodiscus amorphus; 900 m na N-W od zabudowań Pieczysk (Grześka), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2012.12.27; las jodłowo-świerkowy; na opadłych gałęziach jodły masowo, na wielu gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Mieleszynek oddział 919. Gmina Wieruszów.
fot. 537232 fot. 537233 fot. 537234

ID209249 Aleurodiscus amorphus; 700 m na N-W od Leśniczówki Pieczyska, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-16; 2012.12.31; las jodłowy, z domieszką świerka, sosny, buka; na suchych dolnych gałęziach jodeł w grupach, na 3 jodłach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Pieczyska oddział 350. Gmina Doruchów.
fot. 537803 fot. 537804 fot. 537805

 ID258544  (potwierdzenie 162087) Aleurodiscus amorphus; 300m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2015.03.15; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, buki i in; na martwych gałęziach jodeł kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/JN/2.08.2015, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 751293 fot. 751294 fot. 751295

uwaga AK: Kilka owocników z Tremella mycetophiloides

ID274151 (potwierdzenie 162087) Aleurodiscus amorphus; 300m S od leśn.Strzałków, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2015.12.19; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, leszczyny i in; na gałęziach złamanych jodeł kilkadziesiąt owocników w kilku punktach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 814549 fot. 814550 fot. 814551 fot. 814552

ID276972 Aleurodiscus amorphus; TPK Gdańsk Leśn. Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-89; 02/02/2016; Buk, sosna, świerk, dąb; gałęzie świerka kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Grażyna Domian; eksykat: tak, zielnik B.G., tak, notatka: tak, Grzyby wielkoowowcnikowe TPK Gdańsk
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/823418.jpg

ID277174 Aleurodiscus amorphus; Pawlikowice, 1 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-95; 2016.02.12; las mieszany z dominacją jodły, domieszka dębu i sosny; na gałęziach jodłowych leżących na ziemi po wycince masowo; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: jest u Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 826146

 ID279339  Aleurodiscus amorphus; Skraj Puszczy Knyszynskiej, okolice Pólka, gm. Supraśl, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2016.02.16; las świerkowy z małym dodatkiem innych; na pozostałych gałęziach po ściętym świerku masowo na kilku gałęziach; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005923, tak w wątku, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/825028.html

ID280458 Aleurodiscus amorphus; 700m na NW od zabudowań Tybli, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2016.03.06; las jodłowy, z domieszk± sosny; na stercie gałęzi jodłowych, pozostawionych po zrębie płatowo, na kilku gał±zkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów Le¶nictwo Sokolniki oddział 854.
fot. 837110 fot. 837111 fot. 837112

ID280460 Aleurodiscus amorphus; 500 m na N od zabudowań Tybli, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.03.06; las jodłowy, rzadko osika, buk, sosna, d±b; na gałęziach jodłowych leż±cych na ziemi płatowo, na kilku gał±zkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów Le¶nictwo Sokolniki oddział 853.
fot. 837123 fot. 837124 fot. 837125

ID280461 Aleurodiscus amorphus; 1,2 km na N od zabudowań Tybli Małych, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.03.08; las jodłowy, rzadko sosna, dab, swierk, grab, młode drzewka buka; na suchych gałęziach kilku drzew jodłowych płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 840.
fot. 837130 fot. 837131 fot. 837132

ID280480 Aleurodiscus amorphus; 1,2 km na N od zabudowań Tyble Małe, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.03.08; las jodłowy z domieszka sosny, swierka, grabu, buka, brzozy; na opadłych gałęziach jodły płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 841.
fot. 837306 fot. 837307 fot. 837308

ID280481 Aleurodiscus amorphus; 900 m na N od zabudowań Tybli, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.03.08; las jodłowo-sosnowy; na stercie leżacych gałęzi jodłowych płatowo, na kilku gałazkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 849.
fot. 837313 fot. 837314 fot. 837315

ID280486 Aleurodiscus amorphus; 1,2 km na NW od zabudowań Tybli Małych, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.03.08; las jodłowy, rzadko buki, dęby; na suchych gałęziach na drzewie płatowo, na kilku gałazkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 850.
fot. 837320 fot. 837321 fot. 837322

ID280487 Aleurodiscus amorphus; 700m na NW od zabudowań Tybli Małych, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.03.08; las jodłowo-sosnowo-bukowy, rzadko dęby; leżąca jodła płatowo na pniu i gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 848.
fot. 837326 fot. 837327

ID280489 Aleurodiscus amorphus; 1,2 km na S od zabudowań Zmyślonej, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.03.09; las jodłowy z domieszką grabu, buku, sosny; na suchych gałęziach na drzewie płatowo, na kilku gałązkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 843.
fot. 837332 fot. 837333 fot. 837334

ID280490 Aleurodiscus amorphus; 1,4 km na E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.03.13; las bukowo-sosnowy, z domieszką dębów, grabów, brzóz i pojedyńczych jodeł; na suchych gałęziach na drzewie płatowo, na kilku gałązkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 810.
fot. 837339 fot. 837340 fot. 837341

ID280491 Aleurodiscus amorphus; 900 m od zabudowań Łęki Duże, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.03.14; niewielki las jodłowy otoczony lasem sosnowo-swierkowym; na opadłych gałęziach jodły płatowo, na kilku gałązkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 797.
fot. 837346 fot. 837347 fot. 837348

ID280492 Aleurodiscus amorphus; 1,2 km na NW od zabudowań Jeziorka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2016.03.16; las mieszany: sosna, swierk, jodła, brzoza, dąb, osika; na suchej gałęzi na drzewie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny zwany Lasem Łubnickim. Gmina Łubnice.
fot. 837358 fot. 837359 fot. 837360

ID280493 Aleurodiscus amorphus; 800 m na S od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.04.16; las jodłowy, rzadko swierki, sosny, grab; na suchych gałęziach na drzewie płatowo, na wielu gałązkach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 976. Gmina Bolesławiec.
fot. 837366 fot. 837367 fot. 837368

ID281362 Aleurodiscus amorphus; 1 km S od wsi Ujazdówek, gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-57; 2016.04.26; las mieszany -gł.jodły i dęby; na pozostawionych po przecince jodełkach z podszytu bardzo licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 58,8" N i 19st 39' 3,8" E

fot. 840791 fot. 840792

 ID331528  Aleurodiscus amorphus; Kamień nad Kątami (MPN), pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-21; 2020.05.23; las głównie bukowy z klonem jaworem, jodłą i in.; na złamanej jodle, na kilku gałęziach masowo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: BGF0009257, tak, notatka: nie
uwagi: Być może zasiedlony którymś z grzybojadków.
fot. 1139624 fot. 1139625 fot. 1139626

ID355793 Aleurodiscus amorphus; okolice Moszczańca, ok. 1 km od leśniczówki w kierunku Jasiela, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-34; 2021.12.05; Las głównie jodłowy z bukiem i in.; martwe gałęzie żywych jodeł masowo na wielu drzewach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Część owocników zasiedlonych którymś grzybojadkiem
fot. 1318151 fot. 1318152 fot. 1318153 fot. 1318154 fot. 1318155 fot. 1318156

ID357220 Aleurodiscus amorphus; okolice Radocyny (nieistniejąca łemkowska wieś), pow. gorlicki, woj. podkarpackie, FG-20; 2022.04.18; Las przy leśnej, bitej drodze z jodłą, grabem, bukiem, olchą, wierzbą i in.; gałąź złamanej, leżącej jodły masowo na martwej gałęzi; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Niektóre owocniki zasiedlone którymś z grzybojadków.
fot. 1332448 fot. 1332449 fot. 1332450 fot. 1332451 fot. 1332452 fot. 1332453

ID357877 Aleurodiscus amorphus; okolice Wisłoka Wielkiego droga leśna w kierunku Darowa, pow. sanocki, woj. podkarpackie, FG-34; 2022.04.03; przydrożny las jodłowy z bukiem i in.; martwe gałęzie żywych jodeł w wielu miejscach, gdzieniegdzie masowo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Niektóre owocniki zasiedlone którymś z grzybojadków.
fot. 1338900 fot. 1338901 fot. 1338902 fot. 1338903

ID358641 (potwierdzenie 162087) Aleurodiscus amorphus; 0,5 km SE od osady Bajkowizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.02.10; wielowarstwowy las mieszany -jodła, dąb, brzoza i inne; na martwych gałęziach powalonych jodeł licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 5,5" N 19st 30' 42,5" E

fot. 1347553 fot. 1347554 fot. 1347555

28.05.2022
GPS: 51st 2' 1" N 19st 30' 47" E

fot. 1347556 fot. 1347557 fot. 1347558 fot. 1347559 fot. 1347560

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji