takson nie ujęty w czekliście

Agaricus subfloccosus (J.E. Lange) Hlaváček [as 'subflocosus']