grzyby.pl

Dentipellis fragilis (Pers.) Donk

ząbczak kruchy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Dentipellis fragilis (ząbczak kruchy)
05.09.2008, Bieszczady; copyright © by Marek Snowarski
Dentipellis fragilis (ząbczak kruchy)
Dentipellis fragilis (ząbczak kruchy)
Dentipellis fragilis (ząbczak kruchy)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach liściastych, zwłaszcza w buczynach, na zmurszałym drewnie liściastym, przeważnie bukowym, także na powalonych pniach jodły.W lasach liściastych, zwłaszcza w buczynach, na zmurszałym drewnie liściastym, przeważnie bukowym, także na powalonych pniach jodły.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080905.7.08 - Dentipellis fragilis (ząbczak kruchy); Bieszczady
080905-7
det. Andrzej Szczepkowski
/Bieszczady/ #4