grzyby.pl

Tulasnella pallida Bres.

śluzowoszczka międzyrzecka
Tulasnella albolilacea Bourdot et Galzin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulasnella Tulasnella Tulasnella TulasnellaTulasnellaśluzowoszczka przeźroczysta (Tulasnella hyalina)śluzowoszczka podlaska (Tulasnella eichleriana)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID321702 (© autora fot.); copyright © by GREJ
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID321702 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID321702 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na opadłych gałązkach drzew liściastych.Na opadłych gałązkach drzew liściastych.