grzyby.pl

Tulasnella hyalina Höhn. et Litsch.

śluzowoszczka przeźroczysta
Gloeotulasnella hyalina (Höhn. et Litsch.) Bourdot et Galzin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulasnella Tulasnella Tulasnella TulasnellaTulasnellaśluzowoszczka międzyrzecka (Tulasnella pallida)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na bardzo silnie rozłożonych kłodach, bez kory.Na bardzo silnie rozłożonych kłodach, bez kory.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony