grzyby.pl

Tulasnella eichleriana Bres.

śluzowoszczka podlaska
Tulasnella lactea Bourdot et Galzin · Tulasnella microspora Wakef. et A. Pearson · Tulasnella obscura Bourdot et Galzin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tulasnella Tulasnella Tulasnella TulasnellaTulasnellaśluzowoszczka międzyrzecka (Tulasnella pallida)śluzowoszczka polska (Tulasnella pinicola)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na bardzo silnie rozłożonym drewnie drzew liściastych i iglastych.Na bardzo silnie rozłożonym drewnie drzew liściastych i iglastych.