grzyby.pl

Tulasnella eichleriana Bres.

śluzowoszczka podlaska
Tulasnella lactea Bourdot et Galzin · Tulasnella microspora Wakef. et A. Pearson · Tulasnella obscura Bourdot et Galzin
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na bardzo silnie rozłożonym drewnie drzew liściastych i iglastych.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Tulasnella eichleriana na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

CC-15 322362

ID322362 Tulasnella eichleriana; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2019.03.10; Kępa olch otoczona podmokłą łąką; Spodnia strona zmurszałej, opadłej gałęzi olchy. Pojedynczy owocnik.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum.

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji