grzyby.pl

Tricholoma argyraceum (Bull.) Gillet

Tricholoma scalpturatum var. argyraceum (Bull.) Kühner et Romagn.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• W czekliście[105] jako synonim gąski żółknącej (Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél.); w Mycobank i GBIF jako osobny gatunek. (2023-1-14)
Tricholoma Tricholoma Tricholoma TricholomaTricholomagąska żółknąca (Tricholoma scalpturatum)gąska ostra (Tricholoma sciodes)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]