Tx: 6319
grzyby.pl

Tremella hypogymniae Diederich et M.S. Christ.

chrobotek pustułkowy
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Czyżewska (2020)[1408]Czyżewska (2020) The lichenized, lichenicolous and other non-lichenized allied fungi of Central Poland. A catalogue.[1408], Czyżewska et al. (2001)[1410]Czyżewska et al. (2001) Species of lichenized and allied fungi new to Białowieża Large Forest (NE Poland).[1410], Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Kiszka (2003)[3835]Kiszka (2003) Nowe dla Pienin gatunki porostów. Cz. III.[3835], Kujawa et al. (2016)[1798]Kujawa et al. (2016) Grzyby wielkoowocnikowe w Bieszczadzkim Parku Narodowym.[1798], Kukwa (2004)[1808]Kukwa (2004) New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland II. Species mainly from northern Poland.[1808], Kukwa (2005)[1809]Kukwa (2005) New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland III.[1809], Kukwa & Czarnota (2006)[1811]Kukwa & Czarnota (2006) New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland IV.[1811], Kukwa et al. (2002)[3847]Kukwa et al. (2002) New and interesting records of lichenicolous fungi from Poland I.[3847], Kukwa et al. (2010)[1812]Kukwa et al. (2010) New or interesting records of lichenicolous fungi from Poland VIII.[1812], Łubek & Jaroszewicz (2012)[1876]Łubek & Jaroszewicz (2012) New rare and noteworthy species of lichens and lichenicolous fungi from Bialowieza Forest.[1876], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Nita & Bujakiewicz (2007)[2012]Nita & Bujakiewicz (2007) Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2012], Nita i Bujakiewicz (2006)[2011]Nita i Bujakiewicz (2006) Łęgi i olsy ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych. W: Mirek Z., Cieślak E., Paszko B., Paul W., Ronikier M. (red.) Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Mat. ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków 30-31 maja 2006. Kraków: 111[2011]

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji