grzyby.pl

Tomentella testaceogilva Bourdot et Galzin

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]