grzyby.pl

Tomentella terrestris (Berk. et Broome) M.J. Larsen

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tomentella Tomentella Tomentella TomentellaTomentellaTomentella radiosaTomentella testaceogilva

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]