grzyby.pl

Tomentella viridula (Bourdot et Galzin) E.K. Cash

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]