grzyby.pl

Tomentella radiosa (P. Karst.) Rick

Tomentella pannosa (Berk. et M.A. Curtis) Bourdot et Galzin [główna w czekliście] [wg GBIF (2023-1-12)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na silnie rozłożonym drewnie jodłowym.W lasach, na silnie rozłożonym drewnie jodłowym.