grzyby.pl

Tomentella atroarenicolor Nikol.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tomentella Tomentella Tomentella TomentellaTomentellakutnerka gliniasta (Tomentella subtestacea)Tomentella badia

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]