grzyby.pl

Tomentella clavigera Litsch.

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Tomentella Tomentella Tomentella TomentellaTomentellaTomentella cinereoumbrinaTomentella galzinii

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]